Školní vzdělávací programy / Školní vzdělávací programy

Strojírenství
23-41-M/01
Elektrotechnika
26-41-M/01
Informační technologie
18-20-M/01
ŠVP: Konstrukce dopravních prostředků ŠVP: Průmyslová automatizace a inteligentní budovy ŠVP: Informační technologie
učební plány
učební plán učební plán učební plán
školní vzdělávací programy
1. část – identifikační údaje, profil absolventa, celkové pojetí vzdělání – odborná část, ukončení studia, učební plán, trasformace RVP do ŠVP
1. část 1. část 1. část
2. část – klíčové kompetence – společné, průřezová témata, celkové pojetí vzdělání – všobecná část, specifické vzdělávací potřeby, metody hodnocení, přijetí a ukončení studia
2. část
3. část – pojetí předmětů – všobecně vzdělávací předměty
3. část
4. část – pojetí předmětů – odborné předměty
4. část 4. část 4. část
5. část – učební plány – všobecně vzdělávací předměty
5. část
6. část – učební plány – odborné předměty
6. část 6. část 6. část


© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.