PRO UCHAZEČE / Virtuální den otevřených dveří

Vítejte na virtuálním dnu otevřených dveří. Níže naleznete veškeré potřebné informace o studiu na naší škole.

Úvodní slovo ředitele školy
Charakteristika školy

Naše škola je umístěna v samostatném areálu na okraji sídliště Prosek v Praze 9, s výbornou dopravní dostupností autobusy MHD a v blízkosti stanic metra na trase C (Letňany, Prosek, Střížkov). Součástí jsou rovněž venkovní sportoviště, zejména univerzální hřiště s umělým trávníkem, kde lze provozovat malou kopanou, košíkovou, odbíjenou nebo tenis. Součástí je i zkrácený atletický ovál a dráha s doskočištěm pro skok daleký.

Škola se během 15 roků transformovala z ryze strojírenské průmyslovky na vzdělávací zařízení pro výuku dalších perspektivních oborů a to v oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Učitelé a žáci mají k dispozici kromě nejmodernější didaktické techniky rovněž školní knihovnu, která je průběžně doplňována novými tituly, celá budova je pokryta také Wi-fi signálem. Každým rokem probíhá modernizace interiéru i exteriéru školy a obměna, resp. doplňování technologického vybavení.

Škola je zřizována hl. m. Prahou a mimořádný zájem uchazečů o studium z řad absolventů základních škol a jejich rodičů lze vysledovat zejména při tzv. Dnech otevřených dveří“, které za normálních okolností pořádáme od prosince do února, stejně jako „Prosecké dny techniky,“ kde mají zájemci možnost praktického zapojení do dílčích témat jednotlivých nabízených oborů. Škola otevírá každý rok 6 tříd prvních ročníků a jejich kapacita je dlouhodobě, v plném počtu naplňována.

Výuka cizích jazyků

Žáci studují povinně 2 cizí jazyky a to angličtinu a němčinu, přičemž angličtina má přednost ve výši týdenní hodinové dotace. Výuka angličtiny je ještě doplňována konverzacemi s rodilými mluvčími a celá řada našich žáků se každoročně úspěšně zapojuje do nadnárodní jazykové soutěže Best in English a dalších jazykových projektů.

Spolupráce a mimoškolní aktivity

Škola spolupracuje s celou řadou firem z oblasti strojírenství, elektrotechniky a IT, kde žáci absolvují dlouhodobé praxe. Rovněž jsme úspěšní při získávání grantů v rámci programů jako jsou Eresmus+ a Česko- Německý fond budoucnosti. Vybraní žáci tak mají možnost absolvovat zahraniční praxe zejména v Německu a v Irsku.
Škola pořádá celou řadu exkurzí a zájezdů na odborné veletrhy v tuzemsku i v zahraničí a rovněž tak sportovní kurzy zaměřené na turistiku, cykloturistiku, vodáctví a lyžování.

Počet otevíraných tříd pro školní rok 2023-2024
obor DIGITÁLNÍ PROTOTYPOVÁNÍ A PRŮMYSLOVÝ DESIGN (23-41-M/01 strojírenství) – 1 třída (30 žáků)
obor PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ A ROBOTIKA (23-41-M/01 strojírenství) – 1 třída (30 žáků)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – 1 třída (30 žáků)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – 1 třída (30 žáků)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – 1 třída (30 žáků)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – 1 třída (30 žáků)

Počty uchazečů a přijatých žáků v předchozích letech
ve školním roce 2023-2024 (celkový počet uchazečů 540):
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – počet přihlášek 71 (přijato 30)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 92 (přijato 32)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 83 (přijato 32)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 139 (přijato 32)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 155 (přijato 32)
přijímací řízení ve školním roce 2022-2023 (celkový počet uchazečů 418 (558 vč. 2. kola)):
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – počet přihlášek 43 (2. kolo 140) (přijato 30)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 69 (přijato 30)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 78 (přijato 30)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 87 (přijato 30)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 141 (přijato 30)
přijímací řízení ve školním roce 2021-2022 (celkový počet uchazečů 408):
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – počet přihlášek 49 (přijato 30)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 71 (přijato 30)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 47 (přijato 30)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 104 (přijato 30)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 137 (přijato 30)
přijímací řízení ve školním roce 2020-2021 (celkový počet uchazečů 436):
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – počet přihlášek 53 (přijato 29)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 69 (přijato 30)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 81 (přijato 30)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 102 (přijato 30)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 131 (přijato 30)
přijímací řízení ve školním roce 2019-2020 (celkový počet uchazečů 423):
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – počet přihlášek 62 (přijato 30)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 75 (přijato 30)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 51 (přijato 30)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 87 (přijato 30)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 148 (přijato 30)

Pedagogický sbor

Neustále se snažíme přivádět nové, mladé a zapálené kolegy do vzdělávání. I proto, byl průměrný věk pedagogického sboru na začátku tohoto školního roku výrazně nižší než je republikový průměr a i průměr Prahy.

Průměrný věk učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů je 45,55 roku.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Strojírenství je 43,92 roku.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Mechatronika je 36,64 roků.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Automatizace měst a budov je 36,82 roků.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Správa sítí a IT bezpečnost je 36,55 roků.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Vývoj Aplikací je 42,58 roku.

Z učitelů odborných předmětů je téměř 50% mladších 40 let. I to je pro nás velmi důležité z pohledu moderních technologií, které se na škole vyučují.

Přijímací řízení

Váha JPZ (Jednotné přijímací zkoušky) 80%, pro přijetí je nutné získat minimálně 20 bodů z každého testu (Matematika, Český jazyk)
– dále 20% kritérií budou tvořit výsledky ze základní školy
– z toho 10% průměr ZŠ, 10% průměr z matematiky na ZŠ (z 8. a 9. třídy, podrobnosti budou zveřejněny před koncem ledna v kritériích přijímacího řízení). Přihlášky ke studiu se podávají do 20. 2. 2024.

 

Virtuální prohlídka a informace o škole a oborech (Videa nemusí být ve všech informacích aktuální, na jejich aktualizaci se pracuje)

úvodní video – základní informace o škole, stravování, sport a volný čas, mezinárodní projekty

obor DIGITÁLNÍ PROTOTYPOVÁNÍ A PRŮMYSLOVÝ DEISGN (23-41-M/01 strojírenství) a PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ A ROBOTIKA (23-41-M/01 strojírenství)

obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika)

obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika)

obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie)

obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie)

Informace k jednotlivým oborům
DIGITÁLNÍ PROTOTYPOVÁNÍ A PRŮMYSLOVÝ DESIGN (23-41-M/01 strojírenství)
PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ A ROBOTIKA (23-41-M/01 strojírenství)
MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika)
AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika)
SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie)
VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie)

Kontakty

Odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka
ředitel školy
tel.: 602 293 818
lukas.prochazka@sps-prosek.cz 

Ing. Jan Machyl Ph.D
zástupce ředitele pro praktické vyučování
tel.: 286 028 355
jan.machyl@sps-prosek.cz

Přijímací řízení:
Daniela Milotová
studijní oddělení
tel.: 286 028 344
daniela.milotova@sps-prosek.cz  

Ing. Alena Styblíková
zástupkyně ředitele pro všeobecné vzdělávání
tel.: 286 028 342
alena.styblikova@sps-prosek.cz© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.