PRO UCHAZEČE / Virtuální den otevřených dveří

Vítejte na virtuálním dnu otevřených dveří. Níže naleznete veškeré potřebné informace o studiu na naší škole.

Úvodní slovo ředitele školy
Charakteristika školy

Naše škola je umístěna v samostatném areálu na okraji sídliště Prosek v Praze 9, s výbornou dopravní dostupností autobusy MHD a v blízkosti stanic metra na trase C (Letňany, Prosek, Střížkov). Součástí jsou rovněž venkovní sportoviště, zejména univerzální hřiště s umělým trávníkem, kde lze provozovat malou kopanou, košíkovou, odbíjenou nebo tenis. Součástí je i zkrácený atletický ovál a dráha s doskočištěm pro skok daleký.

Škola se během 15 roků transformovala z ryze strojírenské průmyslovky na vzdělávací zařízení pro výuku dalších perspektivních oborů a to v oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Učitelé a žáci mají k dispozici kromě nejmodernější didaktické techniky rovněž školní knihovnu, která je průběžně doplňována novými tituly, celá budova je pokryta také Wi-fi signálem. Každým rokem probíhá modernizace interiéru i exteriéru školy a obměna, resp. doplňování technologického vybavení.

Škola je zřizována hl. m. Prahou a mimořádný zájem uchazečů o studium z řad absolventů základních škol a jejich rodičů lze vysledovat zejména při tzv. Dnech otevřených dveří“, které za normálních okolností pořádáme od prosince do února, stejně jako „Prosecké dny techniky,“ kde mají zájemci možnost praktického zapojení do dílčích témat jednotlivých nabízených oborů. Škola otevírá každý rok 5 tříd prvních ročníků a jejich kapacita je dlouhodobě, v plném počtu naplňována.

Výuka cizích jazyků

Žáci studují povinně 2 cizí jazyky a to angličtinu a němčinu, přičemž angličtina má přednost ve výši týdenní hodinové dotace. Výuka angličtiny je ještě doplňována konverzacemi s rodilými mluvčími a celá řada našich žáků se každoročně úspěšně zapojuje do nadnárodní jazykové soutěže Best in English a dalších jazykových projektů.

Spolupráce a mimoškolní aktivity

Škola spolupracuje s celou řadou firem z oblasti strojírenství, elektrotechniky a IT, kde žáci absolvují dlouhodobé praxe. Rovněž jsme úspěšní při získávání grantů v rámci programů jako jsou Eresmus+ a Česko- Německý fond budoucnosti. Vybraní žáci tak mají možnost absolvovat zahraniční praxe zejména v Německu a ve Velké Británii.
Škola pořádá celou řadu exkurzí a zájezdů na odborné veletrhy v tuzemsku i v zahraničí a rovněž tak sportovní kurzy zaměřené na turistiku, cykloturistiku, vodáctví a lyžování.

Počet otevíraných tříd pro školní rok 2022-2023
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – 1 třída (30 žáků)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – 1 třída (30 žáků)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – 1 třída (30 žáků)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – 1 třída (30 žáků)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – 1 třída (30 žáků)

Počty uchazečů a přijatých žáků v předchozích letech
ve školním roce 2021-2022 (celkový počet uchazečů 408):
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – počet přihlášek 49 (přijato 30)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 71 (přijato 30)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 47 (přijato 30)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 104 (přijato 30)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 137 (přijato 30)
ve školním roce 2020-2021 (celkový počet uchazečů 436):
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – počet přihlášek 53 (přijato 29)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 69 (přijato 30)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 81 (přijato 30)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 102 (přijato 30)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 131 (přijato 30)
ve školním roce 2019-2020 (celkový počet uchazečů 423):
obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství) – počet přihlášek 62 (přijato 30)
obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 75 (přijato 30)
obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika) – počet přihlášek 51 (přijato 30)
obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 87 (přijato 30)
obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie) – počet přihlášek 148 (přijato 30)

Pedagogický sbor

Neustále se snažíme přivádět nové, mladé a zapáléné kolegy do vzdělávání. I proto, byl průměrný věk pedagogického sboru na začátku tohoto školního roku výrazně nižší než je republikový průměr a i průměr Prahy.

Průměrný věk učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů je 45,5 roku.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Strojírenství je 46,5 roku.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Mechatronika je 41 roků.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Automatizace měst a budov je 42 roků.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Správa sítí a IT bezpečnost je 40 roků.
Průměrný věk učitelů odborných předmětů v oboru Vývoj Aplikací je 39,5 roku.

Z učitelů odborných předmětů je téměř 50% mladších 40 let. I to je pro nás velmi důležité z pohledu moderních technologií, které se na škole vyučují.

Přijímací řízení

Na základě předchozích let je předpoklad, že přijímací řízení bude probíhat dle výsledků ze ZŠ (8. a 9. třída) – váha 20% + státní přijímací zkoušky – váha 80%. Případné změny budou aktualizovány ihned po zveřejnění pravidel přijímacího řízení MŠMT. Přihlášky ke studiu se podávají do 1. 3. 2022.

Virtuální prohlídka a informace o škole a oborech

úvodní video – základní informace o škole, stravování, sport a volný čas, mezinárodní projekty

obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství)

obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika)

obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika)

obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie)

obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie)

Ke stažení
brožury
brožura – nabízené studijní obory
brožura – modernizace školy realizované v roce 2021
brožura – modernizace školy realizované v roce 2020
učební plány
učební plán – obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství)
učební plán – obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika)
učební plán – obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika)
učební plán – obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie)
učební plán – obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie)
průvodci odbornými předměty
průvodce odbornými předměty – obor POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ (23-41-M/01 strojírenství)
průvodce odbornými předměty – obor MECHATRONIKA (26-41-M/01 elektrotechnika)
průvodce odbornými předměty – obor AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV (26-41-M/01 elektrotechnika)
průvodce odbornými předměty – obor SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST (18-20-M/01 informační technologie)
průvodce odbornými předměty – obor VÝVOJ APLIKACÍ (18-20-M/01 informační technologie)

Kontakty

Odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka
ředitel školy
tel.: 602 293 818
lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Bc. Petr Chadima
zástupce ředitele pro praktické vyučování
tel.: 603 927 427
petr.chadima@sps-prosek.cz

Přijímací řízení:
Daniela Milotová
studijní oddělení
tel.: 286 028 344
daniela.milotova@sps-prosek.cz

Ing. Alena Styblíková
zástupkyně ředitele pro všeobecné vzdělávání
tel.: 286 028 342
alena.styblikova@sps-prosek.cz© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.