PRO STUDENTY / Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě. Absolventi programu mají zvýhodnění v případě zájmu o studium v zahraničí a při pohovorech u zahraničních zaměstnavatelů v naší republice.

Na konci září 2019 vzniklo na naší škole místní centrum Ceny vévody z Edinburghu. Vedoucí místního centra je Ing. Vladimír Křivka, Ph.D. V případě zájmu se zapojit do programu DofE ho neváhejte kontaktovat osobně či e-mailem: vladimir.krivka@sps-prosek.cz

Více informací o DofE naleznete níže nebo na www.dofe.cz popřípadě u vedoucího našeho místního centra Ing. Vladimíra Křivky, Ph.D.

 O programu DofE

Program DofE je příležitostí, jak získat nové přátele, silné zážitky a užitečné dovednosti. Od jeho založení se programu zúčastnilo už přes osm milionů mladých lidí z celého světa a k nim se můžete i ty. Program DofE má tyto hlavní vlastnosti:

  • Komplexní– program je zacílen na hlavní oblasti rozvoje mladých lidí: od pohybu přes dovednosti, expedice až po dobrovolnickou pomoc potřebným a komunitě.
  • Motivační– mladí lidé si sami stanovují výzvy a úkoly, které za naší pomoci řeší.
  • Rozvojový– přispívá k samostatnosti, ke zvýšení kompetencí i k rozvoji empatie a sociálního cítění. Mladí lidé si rozvíjejí týmovou spolupráci a získávají nové zkušenosti.
  • Prestižní– DofE se těší mezinárodnímu uznání britskou královskou rodinou a u nás funguje pod záštitou MŠMT ČR. Za dosažení cílů jsou mladí lidé oceňováni i ze strany významných osobností. Program DofE je uznáván mezinárodními školami, zahraničními univerzitami i zaměstnavateli jako známka kvality uchazečů.
  • Preventivní– motivuje mladé lidi, pomáhá jim převzít zodpovědnost a aktivuje je k činnostem, které jim pomáhají aktivně trávit volný čas.

Oblasti programu

Program DofE je tady od toho, aby ti pomohl zdolat výzvy, které bys chtěl(a) překonat a splnit si sny, které máš. V programu DofE se budeš dlouhodobě a pravidelně věnovat aktivitám ve čtyřech oblastech:

 • Dovednost

Každý v sobě skrýváme jiný talent. V našem programu se proto sám rozhodneš, co chceš zlepšit, nebo se věnuješ tomu, co tě nejvíc baví. Možností je spousta – hra na hudební nástroj, jazyky, keramika, nebo třeba nějaká technická dovednost.

 • Dobrovolnictví

Celý život dáváme a dostáváme. Dobrovolnictví je jedním ze způsobů, jak dávat a dostávat zároveň. Seznámíš se při něm s lidmi, které bys jinak nejspíš nepotkal(a), a naučíš se empatii, toleranci, zodpovědnosti a trpělivosti. Zažiješ také, jaké to je být užitečný/á.

 • Pohyb

Pohybem ku zdraví a pohodě. V této oblasti programu zlepšíš svůj sportovní výkon, fyzickou kondici, poznáš radost z pohybu a naučíš se dbát na zásady zdravého životního stylu. Můžeš se věnovat týmovému sportu a při tom získat nové kamarády či si zvolit sport individuální.

 • Expedice

Za hranice všedních zážitků. Dobrodružná expedice je výzvou k překonání obav z neznámého a příležitostí vyrazit s partou na několik dní objevovat zajímavá místa v České republice i zahraničí. Může pršet, může sněžit, ale dobře připravenou skupinu nic takového nepřekvapí.

 • Rezidenční projekt

Všude dobře, nejen doma. Tato aktivita se týká jen účastníků zlaté úrovně programu DofE. Na rezidenčním projektu se seznámíš s novými kamarády v neznámém prostředí a věnuješ se spolu s nimi zajímavé a smysluplné aktivitě dle svého výběru. Rezidenčním projektem může být například tábor, vzdělávací pobyt, výměnný zájezd nebo dobrovolnický projekt v České republice, ale i v zahraničí.

 

Vstup do programu je dobrovolný a jeho účastníci mezi sebou nesoutěží.  V programu DofE budeš mít čas i podporu od svého vedoucího, abys přemýšlel(a), jaké jsou tvé zájmy, schopnosti a ambice, a na základě toho si stanovil(a) cíle v jednotlivých oblastech programu. K dosažení těchto cílů tě dovede jen tvá vytrvalost a odhodlání. Nakonec tě čeká skvělý pocit z dosaženého úspěchu, posunutí hranic toho, co dokážeš, získání nových zkušeností, zážitků a kontaktů.

Z programu DofE si odneseš jen tolik, kolik do něj vložíš, protože v něm stejně jako v životě k opravdovému úspěchu nevedou žádné zkratky. Za vložené úsilí navíc získáš prestižní certifikát – Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu – který ti předají významné osobnosti z České republiky či Velké Británie.

 Úrovně programu

Aby pro tebe bylo absolvování programu DofE opravdovou výzvou, je důležité, aby sis nastavil(a) odpovídající laťku. Bude-li pro tebe dosažení stanovených cílů příliš lehké, nedosáhneš náležitého uspokojení z jejich splnění. Na druhou stranu příliš těžké výzvy by tě mohly odradit. Proto má program tři úrovně s odlišnou obtížností – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Můžeš začít nejlehčí, tedy bronzovou úrovní, nebo se pustit rovnou do úrovně stříbrné či zlaté. Minimální čas, který se musíš věnovat aktivitě je 1 hodina týdně.

 • Bronzová úroveň

  Do bronzové úrovně se můžeš zapojit od 14 let. Čekají tě v ní celkem 4 oblasti: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a expedice. Prvním třem aktivitám se budeš věnovat minimálně po dobu 3 měsíců; navíc si z nich vybereš jednu, v níž si stanovíš náročnější cíl, kterému se budeš věnovat o 3 měsíce déle. Expedice musí trvat aspoň 2 dny a 1 noc. K získání Bronzové ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 6 měsíců.

 • Stříbrná úroveň

  Do stříbrné úrovně se můžeš zapojit od 15 let. Čekají tě v ní celkem 4 oblasti: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a expedice. Prvním třem aktivitám se budeš věnovat minimálně po dobu 6 měsíců; pokud nejsi držitelem Bronzové ceny vévody z Edinburghu, vybereš si z nich navíc jednu, v níž si stanovíš náročnější cíl, kterému se budeš věnovat o 6 měsíců déle. Expedice musí trvat aspoň 3 dny a 2 noci. K získání Stříbrné ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 6 měsíců v případě držitelů Bronzové ceny a minimálně 12 měsíců v případě, že začneš až touto úrovní.

 • Zlatá úroveň

  Do zlaté úrovně se můžeš zapojit od 16 let. Čeká tě v ní celkem 5 oblastí: dovednost, pohyb, dobrovolnictví, expedice a rezidenční projekt. Prvním třem aktivitám se budeš věnovat minimálně po dobu 12 měsíců; pokud nejsi držitelem Stříbrné ceny vévody z Edinburghu, vybereš si z nich navíc jednu, v níž si stanovíš náročnější cíl, kterému se budeš věnovat o 6 měsíců déle. Expedice musí trvat aspoň 4 dny a 3 noci, rezidenční projekt nejméně 5 dní a 4 noci. K získání Zlaté ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 12 měsíců v případě držitelů Stříbrné ceny a minimálně 18 měsíců v případě, že začneš až touto úrovní.  

 Přínosy programu pro mladé lidi

 • Rozvoj nových dovedností, které mohou v budoucnu uplatnit (nejen) na trhu práce
 • Zvýšení sebedůvěry a sebevědomí
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za sebe i za druhé
 • Vytvoření povědomí o vlastním potenciálu, o svých silných i slabších stránkách
 • Rozvoj schopnosti pracovat ve skupině
 • Nalezení nových zájmů, přátel a příležitostí
 • Rozvoj schopnosti efektivně plánovat a rozhodovat se, být zodpovědný a spolehlivý
 • Možnost dosáhnout ve svém volném čase něčeho pozitivního a konstruktivního
 • Dobrý pocit z dosažení stanovených cílů a překonání sebe sama
 • Vytvoření sebemotivujícího a aktivního postoje ke světu kolem sebe
 • Rozvoj schopnosti učit se z vlastní zkušenosti a zážitku
 • Společenské ocenění vynaloženého úsilí v podobě certifikátu a jeho slavnostního předání

Výsledky výzkumů ukázaly, že účast v programu díky těmto přínosům přispívá ke zlepšení školní docházky a prospěchu mladých lidí, vyvolává v nich celoživotní zájem o vzdělávání, zvyšuje jejich zaměstnatelnost, občanskou aktivitu či toleranci k odlišnostem a hraje důležitou roli také v prevenci asociálního a kriminálního chování.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.