PRO STUDENTY / Praxe

Žáci všech studijních oborů, kteří nastoupili ke studiu od 1. 9. 2015 a dále, absolvují během studia 6 týdnů souvislé praxe. Z organizačních důvodů je praxe rozdělena do 3. ročníku (4. čtvrtletí v době maturit) a 4. ročníku (září) vždy po 3 týdnech.

Termín souvislých praxí stanoven harmonogramem školního roku:
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

Cílem souvislých praxí žáků je seznámit se s pracovním prostředím ve firmách a rozšiřovat a upevňovat získané odborné znalosti a dovednosti. Jelikož je v zájmu školy i žáků rozvíjet i další dovednosti (např. komunikace s budoucím zaměstnavatelem, přijímací pohovor,…), škola přímo neshání praxe pro konkrétní žáky. Níže je k dispozici žákům seznam firem, které berou (braly) žáky na souvislé praxe. Oblasti, ve kterých mohou žáci vykonávat praxi jsou uvedeny ve smlouvě.

Místem výkonu praxe nemusí být jen Praha, ale i Středočeský kraj (výběr firmy pro absolvování praxe dle místa bydliště). Praxi, kterou by žák vykonával v jiném než uvedených krajích je dopředu nutné konzultovat.Souvislá praxe je výhradně vykonávaná v místě sídla (pracoviště) organizace zajišťující praxi, případně ve škole. Jakékoliv výjimky musí být předem konzultovány a schváleny zástupcem ředitele pro praktické vyučování.

vzor smlouvy ke stažení (pro všechny obory):
smlouva o praxi

Žáci mohou kontaktovat jakoukoliv firmu, která je spojena s jejich oborem, dle zájmu žáků o konkrétní činnosti, či zaměření firmy. Níže jsou uvedené firmy, které mohou žáci také kontaktovat (v předchozích letech, zde žáci absolvovali praxe):

obor Strojírenství:
– Latecoere Czech (Praha – Letňany) – kontaktní osoba: Jakub Průcha, Jakub.Prucha@latecoere.cz
– Inter Informatics (Praha – Palmovka) – kontaktní osoba: Pavlína Rittenauerova, pavlina.rittenauerova@inter-informatics.com
– GE Aviation (Praha – Letňany)
– AKKA Czech Republic s.r.o., Praha 5 – Stodůlky, kontaktní osoba: Šárka Bilíková, sarka.bilikova@akka.eu
– Aero Vodochody (Odolena voda) – kontaktní osoba: Ondřej Sykala, ondrej.sykala@aero.cz
– Continental Czech (Brandýs n.l.)
– YSoft (Praha – Pankrác/Roztoky u Prahy)
– Bosal (Brandýs n.l.) – kontaktní osoba: Mgr. Petra Hylová, Petra.Hylova@eur.bosal.com
– PRAKAB Pražská Kabelovna, s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Tereza Miňovská, tereza.minovska@prakab.cz

obor Informační technologie:
– základní školy
– samosprávní úřady
– Alza a.s. (Praha 7 – Holešovice) – kontakt: studenti@alza.cz
– Zentiva (Praha – Štěrboholy, pro žáky 18+) – kontaktní osoba: Ing. Drahomíra Uvízlová, Drahomira.Uvizlova@zentiva.cz
– Počítačová Pohotovost (Mělník) – kontaktní osoba: Ondřej Hruš, ondrej-hrus@pocitace-pohotovost.cz
– Hewlett Packard Enterprice – kontraktní osoba: Jiří Fiala, fiala@hpe.com
– Gating Services, a.s. (Praha – Holešovice) – kontaktní osoba: Michaela Bartáková, michaela.bartakova@gatingservices.cz
– CCC s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Ing. Arnošt Dittrich, CSc., dittrich@cccpraha.cz, (sekretariát: 606 677 991)
– SITEL, spol. s r.o. (Praha 10)
– České Radiokomunikace, a.s. (Praha 6)

obor Elektrotechnika:
– ABB (divize robotika) (Vestec) – kontaktní osoba: Alice Chvojková, alice.chvojkova@cz.abb.com
– Zentiva (Praha – Štěrboholy, pro žáky 18+) – kontaktní osoba: Ing. Drahomíra Uvízlová, Drahomira.Uvizlova@zentiva.cz
– D2Automation s.r.o. (dříve DEIMOS s.r.o.) (Praha 10) – kontaktní osoba: Pavla Kojanová, pavla.kojanova@d2g.cz
– SEA Praha (Praha – Hostivař)
– 2N telekomunikace (Praha – Modřany)
– YSoft (Praha – Pankrác/Roztoky u Prahy)
– ELTODO, a.s. (Praha 4) – kontaktní osoba: Ing. Jiří Čihák, cihakj@eltodo.cz
– Gating Services, a.s. (Praha – Holešovice) – kontaktní osoba: Michaela Bartáková, michaela.bartakova@gatingservices.cz
– Allservice – První exportní/importní (Praha 2) – kontaktní osoba: Jan Koukal, koukal@telel.cz
– PRAKAB Pražská Kabelovna, s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Tereza Miňovská, tereza.minovska@prakab.cz
– Dopravní podnik hlavního města Prahy – kontaktní osoba: Bc. Jana Erbenová, 296 192 363, ErbenovaJ@dpp.cz
– CCC s.r.o. (Praha 10) – kontaktní osoba: Ing. Arnošt Dittrich, CSc., dittrich@cccpraha.cz, (sekretariát: 606 677 991)
– AKKA Czech Republic s.r.o., Praha 5 – Stodůlky, kontaktní osoba: Šárka Bilíková, sarka.bilikova@akka.eu
– Alarmové systémy CZ s.r.o. (Praha 4)© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.