PRO STUDENTY / Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2021/2022

S ohledem na epidemiologický vývoj bude průběžně aktualizováno.

ZÁŘÍ

1. 9. 2021
– zahájení školního roku

1. 9. – 4. 9. 2021
– adaptační kurz prvních ročníků

6. 9. 2021
– profilová MZ – 4Eb

7. 9. 2021
– profilová MZ – 4ITa, 4ITb

8. – 9. 9. 2021
– profilová MZ – 4Eb

10. 9. 2021
– profilová MZ – 4S

13. 9. – 1. 10. 2021
– souvislá praxe 4. ročníky

19. 9. – 2. 10. 2021
– praxe SRN

27. 9. 2021
– ředitelské volno

30. 9. 2021
– zadání dlouhodobých maturitních prací

ŘÍJEN

7. 10. 2021
– organizační porada 16:30

27. – 29. 10. 2021
– podzimní prázdniny

LISTOPAD

25. – 27. 11. 2021
– Schola Pragensis – pouze online

30. 11. 2021
– podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy (poslední termín)

30. 11. 2021
– ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí

listopad
– Best in English (pravděpodobně 26. 11. 2021)

PROSINEC

2. 12. 2021
– klasifikační porada 15:30
– třídní schůzky 17:00 – 19:00 + volby do školské rady

14. 12. 2021
– organizační porada (čas bude upřesněn)

23. 12. 2021 – 1. 1. 2022
– vánoční prázdniny (nástup 3. 1. 2022)

LEDEN

26. 1. 2022
– ukončení klasifikace 1. pololetí

27. 1. 2022
– klasifikační porada 16:30

31. 1. 2022
– vydávání vysvědčení (výpisů)

ÚNOR

1. 2. 2022
– zahájení doklasifikačních zkoušek

4. 2. 2022
– pololetní prázdniny

28. 2. 2022
– předběžný termín odevzdání dlouhodobých maturitních prací, konkrétní termín bude upřesněn v zadání. Náhradní a opravný termín: 30. 6. 2021
Závazné jsou termíny uvedené v zadání!

BŘEZEN

8. 3. 2022
– organizační porada 16:30

14. – 18. 3. 2022
– jarní prázdniny

31. 3. 2022
– odevzdání seznamu literatury k maturitě řediteli školy (poslední termín)

DUBEN

5. 4. 2022
– písemná práce ČJ (8:00)

7. 4. 2022
– písemná práce CJ
(přesný čas dle oborů bude upřesněn cca týden před konáním zkoušky)

12. 4. 2022
– jednotná přijímací zkouška – 1. termín

13. 4. 2022
– jednotná přijímací zkouška – 2. termín

13. 4. 2022
– ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí

14. – 18. 4. 2022
– Velikonoce

21. 4. 2022
– klasifikační porada 1. – 3. ročníky 16:30

26. 4. 2022
– ukončení závěrečné klasifikace – maturitní ročníky

27. 4. 2022
– pedagogická rada – maturitní ročníky 8:00

29. 4. 2022
– vydávání vysvědčení – maturitní ročníky

duben
– kariérní den

Maturitní termíny mohou být změněny i případnou úpravou legislativy.

KVĚTEN

2. – 4. 5. 2022
– společná část MZ (CERMAT) – didaktické testy ČJ, CJ, M
(přesný kalendář dle předmětů zveřejní Cermat cca 15. 1. 2022)

10. 5. 2022
– 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

11. 5. 2022
– 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

12. 5. 2022
– třídní schůzky 17:00 – 19:00

16. – 20. 5. 2022
– ústní část společné části a profilová část MZ – 4Ea + 4S

23. – 27. 5. 2022
– ústní část společné části a profilová část MZ – 4Eb + 4ITb

30. 5. – 3. 6. 2022
– ústní část společné části a profilová část MZ – 4ITa

Jmenovitý časový rozpis obdrží žáci od TU 1 – 2 týdny před zkouškou.

16. 5. – 3. 6. 2022
– souvislá praxe 3. ročníků

Květen
– výběrová praxe ve Schwalmstadtu (obory E,S) – bude upřesněno

Maturitní termíny mohou být změněny i případnou úpravou legislativy.

ČERVEN

23. 6. 2022
– doplňovací volby do školské rady (8 – 18 h)

24. 6. 2022
– ukončení klasifikace

25. 6. 2022
– poslední termín přihlašování k maturitě – náhradní a opravný termín (konkrétní dny budou upřesněny)

27. 6. 2022
– pedagogická rada 13:30

28. 6. 2022
– třídnické práce ve škole!

29. 6. 2022
– akce třídy mimo školu (možné pouze tento den)

26. 6. – 3. 7. 2022
– doklasifikace

30. 6. 2022
– vydávání vysvědčení

30. 6. 2022
– odevzdání maturitních projektů (opravný a náhradní termín)
Závazné jsou termíny uvedené v zadání!

ČERVENEC a SRPEN

1. 7. – 31. 8. 2022
– prázdniny žáků (zahájení školního roku 1. 9. 2022)

1. 7. 2022
– doklasifikace

4. 7. 2022
– nástup učitelů na dovolenou

25. 8. 2022
– nástup učitelů po dovolené

26. 8. – 31. 8. 2022
– opravné zkoušky, popř. doklasifikace

Dny otevřených dveří: 12. 2. 2022
(organizace bude aktualizována dle vývoje epidemiologické situace)

Aktuální doplňování údajů vyhrazeno.

Mgr. Jiří Bernát v.r.© 2013 - 2022, Střední průmyslová škola na Proseku.