PRO STUDENTY / Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2022/2023

S ohledem na epidemiologický vývoj bude průběžně aktualizováno.

ZÁŘÍ

1. 9. 2022
– zahájení školního roku

1. – 4. 9. 2022
– adaptační kurz prvních ročníků

6. 9. 2022
– profilová MZ – 4Ea + 4Eb – zaměření Mechatronika

7. 9. 2022
– profilová MZ – 4Ea + 4Eb – zaměření Inteligentní budovy

8. 9. 2022
– profilová MZ – 4ITa + 4ITb

9. 9. 2022
– profilová MZ – 4S

5. – 23. 9. 2022
– souvislá praxe 4. ročníky

11. – 24. 9. 2022
– praxe SRN

26. – 30. 9. 2022
– výjezdy 2. a 3. ročníků v rámci projektu Demoktarická kultura

30. 9. 2022
– zadání dlouhodobých maturitních prací

ŘÍJEN

6. 10. 2022
– organizační porada 16:30

26. – 27. 10. 2022
– podzimní prázdniny

říjen
– exkurze žáků MSV Brno (1 den, koná se 4. – 7. 10. 2022)

LISTOPAD

9. – 10. 11. 2022
– Jablotron cup (pořádající škola)

14. 11. 2022
– ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí

15. 11. 2022
– klasifikační porada 15:00
– třídní schůzky (17:00-19:00) + volby do školské rady

18. 11. 2022
– ředitelské volno

24. – 26. 11. 2022
– Schola Pragensis

30. 11. 2022
– podání přihlášky k maturitní zkoušce (poslední termín)

listopad
– Best in English (bude upřesněno)

PROSINEC

13. 12. 2022
– organizační porada (čas bude upřesněn)

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
– vánoční prázdniny (nástup 3. 1. 2023)

LEDEN

22. – 27. 1. 2023
– lyžařský zájezd žáků (Rakousko – Tauplitz)

22. 1. – 4. 2. 2023
– Erasmus+ stáž vybraných žáků v Dublinu

25. 1. 2023
– ukončení klasifikace 1. pololetí

26. 1. 2023
– klasifikační porada 16:30

31. 1. 2023
– vydávání vysvědčení (výpisů)

ÚNOR

1. 2. 2023
– zahájení doklasifikačních zkoušek

3. 2. 2023
– pololetní prázdniny

6. – 10. 2. 2023
– jarní prázdniny

15. 2. 2023
– poslední termín odevzdání dlouhodobých maturitních prací (náhradní a opravný termín: 30. 6. 2023)
Závazné jsou termíny uvedené v zadání!

BŘEZEN

2. 3. 2023
– organizační porada 16:30

9. 3. 2023
– maturitní ples

31. 3. 2023
– odevzdání seznamu literatury k maturitě řediteli školy (poslední termín)

DUBEN

4. 4. 2023
– písemná práce ČJ

5. 4. 2023
– písemná práce CJ
(přesný čas dle oborů bude upřesněn cca týden před konáním zkoušky)

6. – 10. 4. 2023
– Velikonoce

13. 4. 2023
– jednotná přijímací zkouška do 1. ročníků – 1. termín

14. 4. 2023
– jednotná přijímací zkouška do 1. ročníků – 2. termín

17. 4. 2023
– ukončení klasifikace 3. čtvrtletí 1. – 3. ročníky

18. 4. 2023
– klasifikační porada 1. – 3. ročníky 16:30

25. 4. 2023
– ukončení závěrečné klasifikace – maturitní ročníky

26. 4. 2023
– pedagogická rada – maturitní ročníky 8:00

28. 4. 2023
– vydávání vysvědčení – maturitní ročníky

duben
– kariérní den (bude upřesněno)

Maturitní termíny mohou být změněny i případnou úpravou legislativy.

KVĚTEN

2. – 5. 5. 2023
– společná část MZ (CERMAT) – didaktické testy ČJ, CJ, M
(přesný kalendář dle předmětů zveřejní Cermat cca 15. 1. 2023)

10. 5. 2023
– 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

11. 5. 2023
– 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

11. 5. 2023
– třídní schůzky 1. – 3. ročníků 17:00 – 19:00

16. 5. – 2. 6. 2023
– ústní část společné části a profilová část MZ
Předpoklad:
16. – 19. 5. 2023 – 4EB
22. – 26. 5. 2023 – 4Ea + 4ITa
29. 5. – 2. 6. 2023 – 4ITb + 4S
(může dojít ke změně s ohledem na jmenování PMK, upřesněno bude do 31. 12. 2023)
Jmenovitý časový rozpis obdrží žáci od TU 1 – 2 týdny před zkouškou.

15. 5. – 2. 6. 2023 (datum opraveno dle smluv na praxe)
– souvislá praxe 3. ročníků

Květen
– výběrová praxe ve Schwalmstadtu (obory E,S) – bude upřesněno

Maturitní termíny mohou být změněny i případnou úpravou legislativy.

ČERVEN

25. 6. 2023
– poslední termín přihlašování k maturitě – náhradní a opravný termín (konkrétní dny budou upřesněny)

26. 6. 2023
– ukončení klasifikace

27. 6. 2023
– pedagogická rada 13:30

28. 6. 2023
– třídnické práce ve škole!

29. 6. 2023
– akce třídy mimo školu (možné pouze tento den)

28. 6. – 30. 6. 2023
– doklasifikace (vysvědčení, popř. opravený výpis dostanou pouze ti žáci, kteří dokončí klasifikaci do 29. 6. 2023, ostatní v září 2023)

30. 6. 2023
– vydávání vysvědčení

30. 6. 2023
– odevzdání maturitních projektů (opravný a náhradní termín)
Závazné jsou termíny uvedené v zadání!

ČERVENEC a SRPEN

1. 7. – 1. 9. 2023
– prázdniny žáků (zahájení školního roku 4. 9. 2023)

3. 7. 2023
– nástup učitelů na dovolenou

28. 8. 2023
– nástup učitelů po dovolené

28. 8. – 31. 8. 2023
– opravné zkoušky, popř. doklasifikace

Dny otevřených dveří: 10. 12. 2022, 28. 1. 2023, 25. 2. 2023
(organizace bude aktualizována dle vývoje epidemiologické situace)

Aktuální doplňování údajů vyhrazeno.

Ing. Alena Styblíková v.r.© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.