PRO STUDENTY / Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2020/2021

ZÁŘÍ

1. 9. 2020
– zahájení školního roku
– schůzky rodičů žáků 1. ročníků

1. 9. – 4. 9. 2020
– písemná část společné části maturity – náhradní a opravný termín na spádové škole

9. 9. 2020
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITa, 4ITb, 4Eb

10. 9. 2020
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4Ea, 4S

30. 9. 2020
– zadání dlouhodobých maturitních prací

ŘÍJEN

6. 10. 2020
– organizační porada 16:30

29. – 30. 10. 2020
– podzimní prázdniny

LISTOPAD

18. 11. 2020
– ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí

19. 11. 2020
– klasifikační porada 16:30

27. 11. 2020
– Best in English

30. 11. 2020
– podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy (poslední termín)

PROSINEC

3. 12. 2020
– třídní schůzky 17:00 – 19:00

16. 12. 2020
– organizační porada (čas bude upřesněn)

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
– vánoční prázdniny (nástup 4.1.2021)

prosinec
– školní kolo olympiády ČJ

LEDEN

25. 1. 2021
– ukončení klasifikace 1. pololetí

26. 1. 2021
– klasifikační porada 16:30

28. 1. 2021
– vydávání vysvědčení (výpisů)

29. 1. 2021
– pololetní prázdniny

ÚNOR

1. 2. 2021
– zahájení doklasifikačních zkoušek

28. 2. 2021
– předběžný termín odevzdání dlouhodobých maturitních prací, konkrétní termín bude upřesněn v zadání. Náhradní a opravný termín: 30. 6. 2021
Závazné jsou termíny uvedené v zadání!

BŘEZEN

1. – 5. 3. 2021
– jarní prázdniny

10. 3. 2020
– organizační porada 16:30

18. 3. 2021
– maturitní ples Lucerna

31. 3. 2021
– odevzdání seznamu literatury k maturitě řediteli školy (poslední termín)

DUBEN

1. – 5. 4. 2021
– Velikonoce

16. 4. 2021
– ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí

KVĚTEN

3. 5. 2021
– jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků – pro školu na 1. místě v přihlášce

4. 5. 2021
– jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků – pro školu na 2. místě v přihlášce

14. 5. 2021
– ukončení klasifikace – maturitní ročníky

17.  – 21. 5. 2021
– přípravný týden – maturitní ročníky

18. 5. 2021
– pedagogická rada – maturitní ročníky

21. 5. 2021
– vydávání vysvědčení – maturitní ročníky
– testování 4. ročníků na přítomnost COVID 19

24.  – 26. 5. 2021
– písemná část společné části MZ (didaktické testy – CERMAT)

ČERVEN

1. – 4. 6. 2021
– Obhajoby maturitní práce + ústní zkoušky (ČJ+CJ+odborné) – 4Eb

1. – 4. 6. 2021
– Obhajoby maturitní práce + ústní zkoušky (ČJ+CJ+odborné) – 4ITa

7. – 11. 6. 2021
– Obhajoby maturitní práce + ústní zkoušky (ČJ+CJ+odborné) – 4Ea

8. – 11. 6. 2021
– Obhajoby maturitní práce + ústní zkoušky (ČJ+CJ+odborné) – 4S

14. – 18. 6. 2021
– Obhajoby maturitní práce + ústní zkoušky (ČJ+CJ+odborné) – 4ITb

24. 6. 2021
– ukončení klasifikace

25. 6. 2021
– pedagogická rada 13:30

25. 6. 2021
– poslední termín přihlašování k maturitě – náhradní a opravný termín (konkrétní dny budou upřesněny)

28. 6. 2021
– třídnické práce ve škole!

29. 6. 2021
– akce třídy mimo školu (možné pouze tento den)

26. 6. – 3. 7. 2021
– doklasifikace

30. 6. 2021
– vydávání vysvědčení

30. 6. 2021
– odevzdání maturitních projektů (opravný a náhradní termín)

ČERVENEC a SRPEN

1. 7. – 31. 8. 2021
– prázdniny žáků (zahájení školního roku 1. 9. 2021)

1. 7. – 2. 7. 2021
– doklasifikace

7. 7. 2021
– nástup učitelů na dovolenou

25. 8. 2021
– nástup učitelů po dovolené

26. 8. – 31. 8. 2021
– opravné zkoušky, popř. doklasifikace

Dny otevřených dveří: 12. 12. 2020, 9. 1. 2021, 23. 1. 2021, 13. 2. 2021
(organizace bude aktualizována dle vývoje epidemiologické situace)

Aktuální doplňování údajů vyhrazeno.

Mgr. Jiří Bernát v.r.© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.