PRO STUDENTY / Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2018/2019

ZÁŘÍ

3. 9. 2018
– zahájení školního roku

3. 9. – 7. 9. 2018
– sportovní a seznamovací kurz 1. ročníků, Horní Bradlo

3. 9. – 10. 9. 2018
– písemná část společné části maturity – náhradní a opravný termín na spádové škole

10. 9. – 28. 9. 2018
– souvislá praxe 4. ročníků

11. 9. 2018
– praktická MZ (opravný termín) – 4T
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4DS

12. 9. 2018
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITa, 4M

13. 9. 2018
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4S, 4T

17. 9. 2018
– profilová část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITb

19. 9. 2018
– otevření učebny WAGO

září
– účast na výstavě For Arch

ŘÍJEN

2. 10. 2018
– organizační porada 16:30

29. – 30. 10. 2018
– podzimní prázdniny

říjen
– návštěva MSV Brno (dle zájmu)
– zadávání dlouhodobých maturitních prací (povinné konzultace….prosinec, leden)

LISTOPAD

19. 11. 2018
– ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí

20. 11. 2018
– klasifikační porada 16:30

22. 11. – 24. 11. 2018
– Schola Pragensis

30. 11. 2018
– podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy (poslední termín)

PROSINEC

6. 12. 2018
– třídní schůzky 17:00 – 19:00

18. 12. 2018
– organizační porada (čas bude upřesněn)

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
– vánoční prázdniny (nástup 3.1.2019)

LEDEN

20. 1. – 24. 1. 2019
– lyžařský zájezd (Rakousko-Tauplitz)

28. 1. 2019
– ukončení klasifikace 1. pololetí

29. 1. 2019
– klasifikační porada 16:30

31. 1. 2019
– vydávání vysvědčení (výpisů)

ÚNOR

1. 2. 2019
– pololetní prázdniny

4. 2. 2019
– zahájení doklasifikačních zkoušek

18. 2. – 22. 2. 2019
– jarní prázdniny

28. 2. 2019
– předběžný termín odevzdání dlouhodobých maturitních prací, konkrétní termín bude upřesněn v zadání. Náhradní a opravný termín: 31. 7. 2019.

BŘEZEN

12. 3. 2019
– organizační porada 16:30

21. 3. 2019
– maturitní ples Lucerna

29. 3. 2019
– odevzdání seznamu literatury k maturitě řediteli školy (poslední termín)

březen
– veletrh Ampér

DUBEN

17. 4. 2019
– ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí

18. 4. – 22. 4. 2019
– Velikonoce

23. 4. 2019
– klasifikační porada 16:30

24. 4. 2019
– ukončení klasifikace – maturitní ročníky

25. 4. 2019
– pedagogická rada – maturitní ročníky

25. 4. – 30. 4. 2019
– doklasifikační a opravné zkoušky – maturitní ročníky

30. 4. 2019
– vydávání vysvědčení – maturitní ročníky

duben
– přijímací zkoušky do 1. ročníků
– návštěva ÚP 3. ročníky (bude upřesněno)
– návštěva veletrhu Hannover Messe (dle zájmu)

KVĚTEN

2. 5. – 15. 5. 2019
– písemná část společné části MZ (CERMAT)

16. 5. 2019
– třídní schůzky 17:00 – 19:00

16. 5. – 7. 6. 2019
– ústní zkoušky společné a profilové části MZ
Předpoklad:
16. – 17. 5. 2019 obhajoby 4Ea, praktická 4T
20. – 24. 5. 2019 ústní 4Ea, obhajoby a ústní 4ITa, obhajoby 4ITb
27. – 31. 5. 2019 obhajoby a ústní 4ITb, obhajoby a ústní 4Sa, obhajoby 4Sb
03. – 07. 6. 2019 obhajoby a ústní 4Eb, 4T, ústní 4Sb
U jednotlivých tříd může dojít k prohození týdnů s ohledem na nominaci předsedů, bude upřesněno v lednu.

20. 5. – 7. 6. 2019
– souvislá praxe 3. ročníků

20. 5. – 31. 5. 2019
– výběrová praxe ve Schwalmstadtu (obory E,S)

květen
– výstava For Industry

ČERVEN

3. 6. – 7. 6. 2019
– návštěva žáků ze Schwalmstadtu

13. 6. 2019
– třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky 17:00

17. 6. – 21. 6. 2019
– pobyt našich žáků ve Schwalmstadtu

25. 6. 2019
poslední termín přihlašování k maturitě – náhradní a opravný termín (konkrétní dny budou upřesněny)

24. 6. 2019
– ukončení klasifikace

25. 6. 2019
– pedagogická rada 16:30

26. 6. 2019
– třídnické práce ve škole

27. 6. 2019
– akce třídy mimo školu

26. 6. – 28. 6. 2019
– doklasifikace

28. 6. 2019
– vydávání vysvědčení

ČERVENEC a SRPEN

1. 7. – 31. 8. 2019
– prázdniny (zahájení školního roku 2. 9. 2019)

1. 7. – 4. 7. 2019
– doklasifikace

8. 7. 2019
– nástup učitelů na dovolenou

31. 7. 2019
– odevzdání maturitních projektů (opravný termín)

26. 8. 2019
– nástup učitelů po dovolené

26. 8. – 30. 8. 2019
– opravné zkoušky, popř. doklasifikace

ZÁŘÍ 

9. – 27. 9. 2019
– souvislá praxe 4. ročníků

Aktuální doplňování údajů vyhrazeno.

 © 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.