PRO STUDENTY / Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2019/2020

ZÁŘÍ

2. 9. 2019
– zahájení školního roku

2. 9. – 6. 9. 2019
– sportovní a seznamovací kurz 1. ročníků, Horní Bradlo

2. 9. – 9. 9. 2019
– písemná část společné části maturity – náhradní a opravný termín na spádové škole

7. 9. – 27. 9. 2019
– výběrová praxe ve Schwalmstadtu (6 žáků)

9. 9. – 27. 9. 2019
– souvislá praxe 4. ročníků

10. 9. 2019
– praktická MZ (opravný termín) – 4T
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4Sa, 4Sb

11. 9. 2019
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITa

12. 9. 2019
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4Ea, 4Eb

13. 9. 2019
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITb, 4T

11. 9. 2019
– exkurze Mladá Boleslav – 2S

24. – 26. 9. 2019
– cyklistický kurz

ŘÍJEN

4. – 6. 10. 2019
– sportovní víkend zaměstnanců

8. 10. 2019
– školení ABB Jablonec nad Nisou – 3EB/IB

8. 10. 2019
– organizační porada 16:30

21. – 25. 10. 2019
– Mezinárodní projekt – Madrid (8 žáků)

29. – 30. 10. 2019
– podzimní prázdniny

říjen
– návštěva MSV Brno (dle zájmu)
– zadávání dlouhodobých maturitních prací (povinné konzultace….prosinec, leden)

LISTOPAD

18. 11. 2019
– ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí

19. 11. 2019
– klasifikační porada 16:30

28. 11. – 30. 11. 2019
– Schola Pragensis

30. 11. 2019
– podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy (poslední termín)

listopad
– Best in English, Deutch
– exkurze elektrárna Štěchovice

PROSINEC

5. 12. 2019
– třídní schůzky 17:00 – 19:00

5. 12. 2019
– školní divadelní představení – 3. + 4. ročníky (dopoledne, pak návrat do školy)

17. 12. 2019
– organizační porada (čas bude upřesněn)

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
– vánoční prázdniny (nástup 6.1.2020)

prosinec
– školní kolo olympiády ČJ

LEDEN

19. 1. – 23. 1. 2020
– lyžařský zájezd (Rakousko-Tauplitz)

27. 1. 2020
– ukončení klasifikace 1. pololetí

28. 1. 2020
– klasifikační porada 16:30

30. 1. 2020
– vydávání vysvědčení (výpisů)

31.1.2020
– pololetní prázdniny

ÚNOR

3. 2. 2020
– zahájení doklasifikačních zkoušek

2. 2. – 15. 2. 2020
– výběrová souvislá praxe Londýn (3. ročník, obor IT)

24. 2. – 1. 3. 2020
– jarní prázdniny

28. 2. 2020
– předběžný termín odevzdání dlouhodobých maturitních prací, konkrétní termín bude upřesněn v zadání. Náhradní a opravný termín: 30. 6. 2020
Závazné jsou termíny uvedené v zadání!

BŘEZEN

10. 3. 2020
– organizační porada 16:30zrušeno

26. 3. 2020
– maturitní ples Lucernazrušeno

31. 3. 2020
– odevzdání seznamu literatury k maturitě řediteli školy (poslední termín)termín bude posunut

 

březen
– návštěva ÚP 3. ročníky (bude upřesněno)
zrušeno
– zájezd žáků Autosalon Ženeva (dle zájmu)zrušeno
– exkurze ABB Polovodiče – 3Eazrušeno

březen-duben
– Autodesk – soutěžzrušeno

DUBEN

8. 4. 2020
– písemná práce z Českého jazyka společné části MZzrušeno, nebude součástí MZ

8. 4. 2020
– praktická maturitní zkouška – 4Ttermín bude upřesněn

9. 4. – 13. 4. 2020
– Velikonoce

14. 4. 2020
– jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků – 1. termíntermín bude upřesněn + bude upřesněn náhradní termín konání

15. 4. 2020
– jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků – 2. termínzrušeno, bude pouze jeden pokus přijímacích zkoušek

20. 4. 2020
– ukončení klasifikace za 3. čtvrtletízrušeno

20. 4. 2020
– ukončení klasifikace – maturitní ročníkytermín bude upřesněn

21. 4. 2020
– pedagogická rada – 3. čtvrtletí 1. – 3.  ročníky, závěrečná porada 4. ročníky, 16:30zrušeno

27. 4. – 28. 4. 2020
– doklasifikační a opravné zkoušky – maturitní ročníkytermín bude upřesněn

29. 4. 2020
– vydávání vysvědčení – maturitní ročníkytermín bude upřesněn

30. 4. 2020
– písemná práce z cizího jazyka společné části MZzrušeno, nebude součástí MZ

duben
– Kariérní dentermín bude upřesněn

KVĚTEN

4. 5. – 6. 5. 2020
– písemná část společné části MZ (didaktické testy – CERMAT)termín bude upřesněn

4. 5. – 8. 5. 2020
– Mezinárodní projekt – Dublin (8 žáků)zrušeno

14. 5. 2020
– třídní schůzky 17:00 – 19:00zrušeno

18. 5. 2020
– obhajoby maturitních prací – 4ITB, 4S, 4EAtermín bude upřesněn

19. 5. – 22. 5. 2020
– ústní zkoušky společné a profilové části MZ – 4ITB, 4S, 4EA, 4Ttermín bude upřesněn

25. 5. 2020
– obhajoby maturitních prací – 4ITA, 4EBtermín bude upřesněn

25. 5.  – 29. 5. 2020
– ústní zkoušky společné a profilové části MZ – 4ITA, 4EBtermín bude upřesněn

18. 5. – 5. 6. 2020
– souvislá praxe 3. ročníkůzrušeno, budou se konat pouze praxe ve 4. ročníku na podzim

18. 5. – 29. 5. 2020 (popř. 5. 6. 2020)
– výběrová praxe ve Schwalmstadtu (obory E,S)zrušeno

ČERVEN

1. 6. – 5. 6. 2020
– pobyt žáků 1. a 2. ročníků ve Schwalmstadtuzrušeno

ostatní termíny budou upřesněny dle situace

11. 6. 2020
– třídní schůzky budoucích 1. ročníků

15. 6. – 19. 6. 2020
– návštěva žáků ze Schwalmstadtu v Praze

24. 6. 2020
– ukončení klasifikace

25. 6. 2020
– pedagogická rada 16:30

26. 6. 2020
– poslední termín přihlašování k maturitě – náhradní a opravný termín (konkrétní dny budou upřesněny)

26. 6. 2020
– třídnické práce ve škole!

29. 6. 2020
– akce třídy mimo školu (možné pouze tento den)

26. 6. – 3. 7. 2020
– doklasifikace

30. 6. 2020
– vydávání vysvědčení

30. 6. 2020
– odevzdání maturitních projektů (opravný a náhradní termín)

červen
– kurz vodní turistiky
– exkurze elektrárna Tušimice – 2EA
– exkurze Spolana Neratovice – 1Ea, 1Eb

ČERVENEC a SRPEN

1. 7. – 31. 8. 2020
– prázdniny žáků (zahájení školního roku 1. 9. 2020)

1. 7. – 3. 7. 2020
– doklasifikace

7. 7. 2020
– nástup učitelů na dovolenou

25. 8. 2020
– nástup učitelů po dovolené

26. 8. – 31. 8. 2020
– opravné zkoušky, popř. doklasifikace

Dny otevřených dveří: 4. 12. 2019, 14. 12. 2019, 8. 1. 2020, 18. 1. 2020, 8. 2. 2020

Aktuální doplňování údajů vyhrazeno.

Mgr. Jiří Bernát v.r.

 © 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.