PRO UCHAZEČE / 10 důvodů proč u nás studovat

1. Perspektivní studijní technické obory
– 100% uplatnění v praxi po ukončení školy
2. Kvalitní příprava na studium na vysokých školách
– vysoký počet absolventů přijatých na VŠ, úspěšnost našich studentů při přijímacích zkouškách na ČZU přes 85%
3. Moderní vybavení školy
– 89% (tj. 49 z 55) učeben, laboratoří a dílen je vybaveno projekční technikou. Všechny laboratoře a učebny IT jsou vybaveny výpočetní technikou, celkem je v učebnách cca 300 počítačů. Ve všech budovách školy je k dispozici Wi-fi připojení pro žáky. Ve škole jsou k dispozici počítače s operačními systémy Windows, Linux, ale i počítače iMAC s MAC OS.
4. Podpora žáků při studiu
– volně přístupná studovna vybavená kvalitními PC, centrální systém pro tisk a kopírování, možnost stažení softwarů zdarma (Autodesk, Maxon, Microsoft,…)
5. Kvalitní a silní partneři v tuzemsku i zahraničí
– všechny obory školy jsou sestavovány na základě požadavků partnerů v regionu (Praha a Středočeský kraj). Pro každý obor je ustanovená oborová rada ze zástupců školy, vysokých škol a praxe. Zároveň se odborníci z praxe přímo podílejí na výuce vybraných odborných předmětů.
6. Všechny informace na jednom místě
– škola má vlastní informační systém, kde jsou k dispozici známky, docházka, hlášení závad,…, který je vyvíjen přímo ICT koordinátorem školy.
7. Kurzy a semináře
– sportovní – lyžařské, vodácké, cyklistické
– odborné – CAD technologie, počítačová grafika, atd
– ve škole je pobočka certifikačního a tréningového střediska Autodesk – Computer agency o.p.s.
8. Certifikační programy
– žáci školy mohou v průběhu studia získat dle studovaných oborů certifikáty z počítačových sítí, administrace mobilních zařízení, CAD systémů, designových aplikací, Linuxu, atd.
9. Stravování
– škola disponuje vlastním stravovacím zařízením
10. Výborná dopravní dostupnost
– budova školy je v blízkosti stanice metra Prosek a Střížkov


© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.