O ŠKOLE / Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9 se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek www.sps-prosek.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.sps-prosek.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

K datu vypracování tohoto prohlášení nebyl zjištěn žádný nepřístupný obsah.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF a PPT, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát nepodporuje, nebo jsou příliš velké, a proto pak doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 8. 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl.3 odst.1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek www.sps-prosek.cz, obracejte se, prosím, na ICT koordinátora, který vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

V Praze, dne 22. 8. 2023

                                                                                                           Mgr. Lukáš Procházka v.r.

                                                                                                             Ředitel školy

Prohlášení bude revidováno dne 30. 8. 2024© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.