PRO UCHAZEČE / Ke stažení

Strojírenství
23-41-M/01
Elektrotechnika
26-41-M/01
Elektrotechnika
26-41-M/01
Informační technologie
18-20-M/01
7
Informační technologie
18-20-M/01
ŠVP: Počítačová podpora konstruování ŠVP: Mechatronika ŠVP: Automatizace měst a budov ŠVP: Správa sítí a IT bezpečnost ŠVP: Vývoj aplikací
průvodce odbornými předměty
průvodce odbornými předměty průvodce odbornými předměty průvodce odbornými předměty průvodce odbornými předměty průvodce odbornými předměty
učební plány
učební plán učební plán (2022)
učební plán (2021)
učební plán (2022)

učební plán (2021)

učební plán (2023)
učební plán (2021)
učební plán (2023)
učební plán (2021)
školní vzdělávací programy – po částech
titulní stránky, popis částí školních vzdělávacích programů
titulní stránka, obsah titulní stránka, obsah titulní stránka, obsah titulní stránka, obsah titulní stránka, obsah
1. část – identifikační údaje, profil absolventa, celkové pojetí vzdělání – odborná část, ukončení studia, učební plán, trasformace RVP do ŠVP
1. část 1. část
(vč. změn)
1. část
(vč. změn)
1. část
(vč. změn)
1. část
(vč. změn)
2. část – klíčové kompetence – společné, průřezová témata, celkové pojetí vzdělání – všeobecná část, specifické vzdělávací potřeby, metody hodnocení, přijetí a ukončení studia
2. část
3. část – pojetí předmětů – všeobecně vzdělávací předměty
3. část
4. část – pojetí předmětů – odborné předměty
4. část 4. část
(vč. změn)
4. část
(vč. změn)
4. část
(vč. změn)
4. část
(vč. změn)
5. část – učební plány – všeobecně vzdělávací předměty
5. část (vč. změn)
6. část – učební plány – odborné předměty
6. část 6. část
(vč. změn)
6. část
(vč. změn)
6. část
(vč. změn)
6. část
(vč. změn)
7. část – dodatky
7. část – změny
školní vzdělávací programy – celý dokument
ŠVP 23-41-M/01 Počítačová podpora konstruování ŠVP 23-41-M/01 Mechatronika ŠVP 23-41-M/01 Automatizace měst a budov ŠVP 18-20-M/01 Správa sítí a IT bezpečnost ŠVP 18-20-M/01 Vývoj aplikací


© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.