AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV / AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV

Rámcový vzdělávací program: Elektrotechnika
Školní vzdělávací program: AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV
Kód oboru: 26-41-M/01

 

Uchazeč o tento studijní obor uvádí na přihlášku obor:

26-41-M/01 AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV

O oboru:

Obor (školní vzdělávací program) AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP) 26-41-M/01 elektrotechnika. Příprava žáků je zaměřena na oblast automatizace mimo průmysl. Zaměřuje se tedy na automatizaci neprůmyslových procesů, které jsou kolem nás, např. chytrá města, inteligentní budovy, dopravní systémy, logistika, apod. Výuka se věnuje automatizačním systémům, které se používají pro automatizaci budov a dalších nevýrobních procesů, inteligentní elektroinstalace, zabezpečovací a kamerové systémy, technické vybavení budov, počítačové sítě, bezdrátové sítě, internet věcí (IoT) a aplikace pro počítačový návrh.

Hlavní odborné studijní oblasti:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE – v rámci technické dokumentace se žáci naučí teoretické a praktické znalosti z vytváření technické dokumentace, tj. vytváření výkresové dokumentace součástí, elektrotechnických schémat a základů čtení stavební dokumentace. Zároveň získají praktické dovednosti z vytváření technické dokumentace na počítači a to v rámci 2D prostoru a elektrotechnické dokumentace. V odborně zaměřených předmětech se dále naučí vytváření dokumentace a návrh plošných spojů na počítači a také vytváření půdorysných schémat a jednoduchých 3D návrhů interiérů pro návrh rozmístění automatizačních prvků v budovách a osvětlení. 
ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA
– v rámci elektrotechniky žáci získají teoretické a praktické dovednosti z elektrotechniky a elektroniky, pokrývající znalosti ze stejnosměrného a střídavého proudu, elektrotechnických součástech, obvodů a zařízení. Z praktických znalostí získají znalosti z elektrotechnických měření, technické diagnostiky, zapojování elektrotechnických rozvodů a rozvaděčů, výroby plošných spojů chemicky i mechanicky na frézce pro výrobu plošných spojů.  
ZABEZPEČOVACÍ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA – v rámci této oblasti žáci získají teoretické a praktické znalosti z různých možností automatizace budov, ale i průmyslových zařízení a také ze zabezpečovacích a kamerových systémů. Z praktických znalostí žáci získají znalosti z návrhu a programování systémů pro inteligentní budovy. Jedná se o několik různých systémů, které jsou určeny pro rezidenční bydlení, obytné budovy, ale i pro velké komerční budovy. Každý z těchto systémů má svá opodstatnění od možností automatického programování, přes programování PLC dle normy IEC 61 131 až po přímé použití aplikace CODESYS, tyto možnosti jsou významné zejména proto, že se jedná o PLC automaty, které se používají jak v automatizaci budov, tak v rámci průmyslové automatizace a absolventi tak mají širokou škálu uplatnění v budoucí praxi. Současně se žáci naučí instalovat a konfigurovat zabezpečovací systémy Jablotron 100 v momentálně nejmodernější a nejvybavenější učebně Jablotronu na středních školách v ČR.
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A INTERNET VĚCÍ (IoT) – tato oblast vybaví žáky potřebnými znalostmi z komunikačních sítí, tak aby byli schopni vytvářet ucelené projekty v rámci inteligentních budov (elektroinstalace, automatizaci i počítačové sítě). V rámci počítačových sítí budou schopni vybudovat počítačovou síť a nastavit základní konfigurací síťových prvků.  V rámci internetu věcí (IoT) se žáci seznámí se základy programování v C. Jedná se o programovací jazyk, který je základním stavebním prvkem různých automatizačních zařízení, či modulů pro IoT a také základním stavebním prvkem pro vývoj aplikací u vybraných zařízení. Následně se žáci naučí pracovat s jednočipovými počítači, které je možné doplnit o rozsáhlé množství senzorů a aktorů a použít tyto zařízení jak v oblasti průmyslu, budov tak i chytrých měst, např. chytré koše, zastávky, apod. Ke komunikaci je nejčastěji použita komunikační síť loRa, která je ve škole k dispozici a jedná se o jednu z možných sítí pro IoT zařízení.
TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV – oblast technického vybavení budov je zaměřena na získání teoretických znalostí z různých typů technických zařízení umístěných v budovách i vně, která je možné automatizovat. Jedná se o multimédia, pohonné jednotky pro otevírání dveří a oken, topení, klimatizace, apod. Současně získají také praktické dovednosti zaměřené na měření parametrů v budovách jako jsou klimatické podmínky, osvětlení, termodiagnostika, apod.

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • vyhláška 50/78 Sb. §5
  • certifikáty v oblasti CAD systémů (Autodesk AutoCAD)
  • certifikát v oblasti zabezpečovacích systémů (Jablotron)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor (školu)?

– Automatizace budov a měst je perspektivní obor, kde je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků,

– absolvent oboru může kdykoliv po absolvování studia získat odbornou způsobilost pro práci v elektrotechnice dle vyhlášky 50/78 Sb.,

– obor reflektuje moderní poznatky v oboru (inteligentní budovy, IoT zařízení, Smart cities, …),

– je kladen důraz na praktickou část studia, která je realizována v moderně vybavených laboratořích a dílnách,

– ŠVP oboru byl zpracován na základě požadavků z praxe,

– ve 4. ročníku je vyučován odborně zaměřený cizí jazyk,

– ve 4. ročníku si žáci mají možnost zvolit úroveň semináře z matematiky, včetně úrovně s vysokoškolskou matematikou,

Ke stažení

průvodce odbornými předměty

učební plán a školní vzdělávací program© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.