Mechatronika (průmyslová automatizace) – ŠVP 2023 / Mechatronika (průmyslová automatizace) – ŠVP 2023

Rámcový vzdělávací program: Elektrotechnika
Školní vzdělávací program: MECHATRONIKA (PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE)
Kód oboru: 26-41-M/01

 

Uchazeč o tento studijní obor uvádí na přihlášku obor:

26-41-M/01 MECHATRONIKA

O oboru:

Obor (školní vzdělávací program) MECHATRONIKA vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP) 26-41-M/01 elektrotechnika. Příprava žáků je zaměřena na automatizaci, informační technologie, elektrotechniku, elektroniku a strojírenství. V rámci studia žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti z různých druhů automatizace, např. z programovatelných automatů, jednočipových počítačů, uživatelských systémů, SCADA systémů. Výuka se věnuje automatizovaným výrobním systémům, pneumatickým systémům, číslicově řízeným strojům, průmyslovým robotům a manipulátorům a robotickým linkám, dále elektrotechnice a elektronice, programování, IoT zařízením v průmyslu a softwarům pro počítačový návrh.

Hlavní odborné studijní oblasti:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE A PROTOTYPOVÁNÍ – v rámci technické dokumentace se žáci naučí teoretické a praktické znalosti z vytváření technické dokumentace, tj. vytváření výkresové dokumentace součástí, elektrotechnických schémat a základů čtení stavební dokumentace. Zároveň získají praktické dovednosti z vytváření elektrotechnické dokumentace na počítači a také z počítačových aplikací určených pro konstruování  (AutoCAD a Autodesk Inventor Professional). Dále se žáci seznámí s výrobou prototypů formou rychlého prototypování (3D tisku), k tomu mají dispozici profesionální 3D tiskárny. V odborně zaměřených předmětech se dále naučí vytváření dokumentace a návrh plošných spojů na počítači a také vytváření půdorysných schémat automatizovaných pracovišť. 
ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA – v rámci elektrotechniky žáci získají teoretické a praktické dovednosti z elektrotechniky a elektroniky, pokrývající znalosti ze stejnosměrného a střídavého proudu, elektrotechnických součástech, obvodů a zařízení. Z praktických znalostí získají znalosti z elektrotechnických měření, technické diagnostiky, zapojování elektrotechnických rozvodů a rozvaděčů, výroby plošných spojů chemicky i mechanicky na frézce pro výrobu plošných spojů. 
AUTOMATIZACE (MECHATRONIKA) – v rámci této oblasti se žáci seznámí s různými možnostmi automatizace průmyslových zařízení, navrhování mechatronických systémů a jednotlivými automatizačními prvky. Z praktických dovedností se žáci naučí programovat PLC automaty dle normy IEC 61 131, současně se naučí programovat i PLC automaty v prostředí CODESYS a také automaty SIEMENS, který je jedním z lídrů v automatizaci. Konkurenční výhodou absolventů je, že automaty se kterými se seznámí se používají jak v průmyslové automatizaci, tak v automatizaci budov. Současně prostředí CODESYS podporuje mnoho výrobců automatizačních prvků, čímž se žáci také stávají žádanějšími na trhu práce. Dále se žáci věnují zejména uživatelským rozhraním a SCADA systémům. Dalším prvkem, který umožňuje řízení jsou jednočipové počítače,  kterým se praktická část výuky věnuje, ty jsou alternativou pro PLC automaty, uplatnitelné např. i v internetu věcí (IoT), či sledování procesů ve výrobě.
STROJÍRENSTVÍ – v rámci oblasti strojírenské technologie žáci získají znalosti a dovednosti z technických materiálů, včetně moderních materiálů, např. hliníkových a hořčíkových slitin, či kompozitních materiálů. Dále žáci získají znalosti a dovednosti z různých výrobních technologií od tváření po technologie obrábění, včetně nekonvenčních technologií a dále pak znalosti z kontroly kvality (metrologie). V rámci počítačové podpory se žáci naučí základy programování číslicově řízených strojů.
ROBOTIKA A AUTOMATIZOVANÉ LINKY– v rámci oblasti zaměřené na robotiku a automatizované linky žáci získají praktické znalosti a dovednosti z jednotlivých druhů aktorů, tj. elektrických pohonů, pneumatických a hydraulických mechanismů. Naučí se navrhovat, simulovat a sestavovat pneumatické mechanismy a zároveň je propojovat do automatizovaných celků řízených PLC automaty. Zároveň se seznámí s návrhem automatizovaných linek s možností ověření jejich funkce v rámci virtuální reality.

Dosažené výsledky přijímacího řízení v minulém školním roce:

výsledky ze základní školy výsledky z testů z českého jazyka výsledky z testů z matematiky body celkem
pvní přijatý uchazeč 25 47 45 117
poslední přijatý uchazeč 18,25 33 37 88,25

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • odborná způsobilost dle NV č. 194/2022 Sb.
  • certifikáty v oblasti CAD systémů (Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor (školu)?

– Mechatronika je perspektivní obor, kde je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků a zároveň je nosným technickým oborem v Německu,

– absolvent oboru může kdykoliv po absolvování studia získat odbornou způsobilost pro práci v elektrotechnice dle vyhlášky 50/78 Sb.,

– obor reflektuje moderní poznatky v oboru (Robotika, umělá inteligence, IoT zařízení, …),

– je kladen důraz na praktickou část studia, která je realizována v moderně vybavených laboratořích a dílnách,

– ŠVP oboru byl zpracován na základě požadavků z praxe,

– ve 4. ročníku je vyučován odborně zaměřený cizí jazyk,

Ke stažení

učební plán© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.