Správa sítí a IT bezpečnost – ŠVP 2023 / Správa sítí a IT bezpečnost – ŠVP 2023

Rámcový vzdělávací program: Informační technologie
Školní vzdělávací program: SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST
Kód oboru: 18-20-M/01

 

Uchazeč o tento studijní obor uvádí na přihlášku obor:

18-20-M/01 SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST

O oboru:

Obor (školní vzdělávací program) SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP) 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Příprava žáků je zaměřena na kybernetickou bezpečnost, zabezpečení IT systémů, správu počítačových sítí z pohledu serverů i sítí, návrh a stavbu počítačových sítí včetně optických a bezdrátových sítí, na datová centra a skriptování. Současně žáci získají základní znalosti a dovednosti ze všech oblastí informačních technologií.

Hlavní odborné studijní oblasti:

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ – v rámci administrace počítačových sítí, se žáci věnují získání praktických dovedností se správy serverových systémů. Naučí se konfiguraci a administraci serverových operačních systémů Windows Server a Linux na základě požadovaných služeb a funkcí, které mají být v dané síti poskytovány. Současně se naučí skriptování pro operační systémy, aby byly některé činnosti více efektivní a automatizované. Podstatnou stránkou je pak zde virtualizace operačních systémů, která umožňuje maximální vytížení hardwarových konfigurací serverů a nalezení optimálního vytížení hardwarových kapacit. Virtualizace je současně využita i pro přístup žáků k těmto serverovým systémům, ke kterým mohou přistupovat v režimu 24/7 i z domova.
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
– v rámci kybernetické bezpečnosti, neboli bezpečnosti informačních technologií (IT bezpečnosti), se žáci zabývají poznáváním, rozlišování a odstraňováním různých kybernetických hrozeb. Výuka se týká nejen klasických IT prostředků jako jsou počítače a servery, ale také zabezpečení aktivních síťových prvků i zařízení pro internet věcí (IoT).
SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA A DATOVÁ CENTRA – v rámci této oblasti se žáci naučí teoretické znalosti a praktické dovednosti v rámci síťové infrastruktury zahrnující klasické metalické počítačové sítě, optické sítě a bezdrátové sítě. V rámci optických sítí mohou žáci postavit sítě CWDM/DWDM různých parametrů až do vzdálenosti 55 km a následně změřit jejich parametry. K měření optických sítí jsou k dispozici spektrální analzátory, optické multimetry, optické reflektometry (OTDR) a powermetry pro optické sítě. Současně je možné i zafukovat optická vlákna na optickém výukovém polygonu (700 m), který je jedním ze 2 polygonů na středních školách (druhý je na SŠ v Brně) vč. vlastní zafukovačky optických vláken a dále pak svařovat optická vlákna i navařovat optické konektory, k čemuž slouží 2D a 3D svářečky pro optiku. V rámci bezdrátových sítí se žáci seznámí s prvky Mikrotik, které je možné napojit na metalické i optické sítě a také na sítě 4G a a jsou určeny pro menší ISP poskytovatele. Pro metalické sítě větších rozsahů se žáci seznámí s prvky Cisco, kde jsou k dispozici routery, L2 switche a také L3 switche. Dále žáci získají znalosti z návrhu datových center, respektive ze systémů, které se v nich nacházejí.
DATABÁZOVÉ SYSTÉMY I INTERNET VĚCÍ (IoT) – oblast databázových systémů je zaměřena na návrh a administraci databázových systémů, zejména pro uchování velkého množství dat. Zároveň se žáci seznámí s administrací zařízení pro internet věcí (IoT), které se stávají stále častějšími prvky v průmyslových podnicích v rámci průmyslu 4.0, v komerčních budovách i v koncepcích chytrých měst, které je také nutné spravovat. Současně IoT zařízení schraňují velká množství dat, která je nutná uchovat v rámci databázových systémů. K nastavení konkrétních dat, která mají být uchovávána v databázích se žáci učí vytvářet různé skripty, které tyto potřeby zajistí. Přenos zpravidla probíhá bezdrátově, i  k těmto potřebám je ve škole k dispozici bezdrátová síť loRa, která je speciálně určena pro IoT zařízení.
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE – v rámci této základní oblasti oboru žáci získají základní znalosti v oboru informačních technologií, a to z vývoje webových stránek založených na HTML, PHP a CSS, aplikačního programového vybavení, hardwaru počítačů a diagnostiky, 2D počítačové grafiky, základů počítačových sítí a operačních systémů.

Dosažené výsledky přijímacího řízení v minulém školním roce:

výsledky ze základní školy výsledky z testů z českého jazyka výsledky z testů z matematiky body celkem
pvní přijatý uchazeč 23,24 43 47 113,24
poslední přijatý uchazeč 22,78 34 35 91,78

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • certifikát z počítačových sítí (Cisco CCNA 1, 2, 3, 4)
  • certifikát z počítačových sítí (Mikrotik)
  • certifikát z oblasti hardwaru (Cisco Essentials)
  • certifikát z Linuxových systémů (Cisco Linux Fundamentals)
  • certifikát z oblasti bezpečnosti (Cisco Security)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor (školu)?

– Správa sítí a IT bezpečnost je perspektivní obor, kde je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků ať v pozicích systémových administrátorů, síťových specialistů nebo odborníků na kybernetickou bezpečnost.

– obor reflektuje moderní poznatky v oboru (virtualizace, kybernetická bezpečnost, …)

– je kladen důraz na praktickou část studia, která je realizována v moderně vybavených laboratořích a dílnách

– zaměření oboru byla zpracována na základě požadavků z praxe

– ve 4. ročníku je vyučován odborně zaměřený cizí jazyk

Ke stažení

učební plán© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.