Programování CNC strojů a robotika – ŠVP 2023 / Programování CNC strojů a robotika – ŠVP 2023

Rámcový vzdělávací program: Strojírenství
Školní vzdělávací program: PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ A ROBOTIKA
Kód oboru: 23-41-M/01

 

Uchazeč o tento studijní obor uvádí na přihlášku obor:

23-41-M/01 PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ A ROBOTIKA

O oboru:

Obor (školní vzdělávací program) PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ A ROBOTIKA vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP) 23-41-M/01 strojírenství. Příprava žáků je zaměřena na aplikací digitálních technologií ve strojírenském průmyslu, zejména v konstručních činnostech. V rámci studia žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti z technické dokumentace, mechaniky, částí strojů, strojírenské technologie, metrologie a aplikace digitálních technlogií ve všech těchto oblastech. Žáci pracují s počítačovými aplikacemi na podporu konstruování (CAD, CAE), výroby (CAM), robotiky (CAR) a v dalších programech spojených s návrhovým procesem a také s virtuální a rozšířenou realitovou v procesu návrhu.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE A PROTOTYPOVÁNÍ – v rámci technické dokumentace se žáci naučí teoretické a praktické znalosti z vytváření technické dokumentace, tj. vytváření výkresové dokumentace strojních součástí, sestav a schémat, a také z počítačových aplikací podporujících tyto činnosti (AutoCAD, Autodesk Inventor Professional), které se žáci učí již od 1. ročníku. Veškeré konstrukční a návrhové činnosti probíhají od 2. ročníku pouze v digitální podobě (tj. na počítačích).Dále se žáci seznámí s výrobou prototypů formou rychlého prototypování (3D tisku), 3D skenováním. K tomu jsou k dispozici průmyslové 3D tiskárny (technologie FFF a SLA), 2 profesionální 3D skenery a také 3D brýle pomocí, kterých si mohou žáci své návrhy prohlédnout a otestovat v rámci virtuální reality.

PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ A ROBOTIKA – žáci získají praktické dovednosti v oblasti programování a seřizování číslicově řízených strojů, a to jak pomocí základního programování pomocí ISO kódu, tak i pomocí počítačové podpory výroby (Inventor CAM) pro návrh programů pro CNC strojů u složitějších součástí od 3-osého obrábění až po obrábění v 5-ti osách. Zároveň získají praktické dovednosti z problematiky navrhování a programování robotizovaných pracovišt, které si mohou i prakticky ověřit na reálných robotech.

MECHANIKA – v rámci mechaniky se žáci seznámí s principy výpočtů statických, kinematických a dynamických úloh, úloh z pružnosti a pevnosti a také úloh z termomechaniky a hydromechaniky. V rámci počítačové podpory konstruování žáci provádí pevnostní a dynamické analýzy navrhovaných řešení na počítačích.

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ – v rámci této oblasti se žáci seznámí s výpočty a konstrukčními postupy při návrzích strojních součástí a sestav, skládajících se z jednotlivých podskupin a funkčních skupin, např. z kinematických mechanismů, převodových mechanismů, atd. Také získají teoretické znalosti z částí a mechanismů vozidel (karoserie, podvozky, motory, převodovky, …). V rámci počítačové podpory žáci používají k návrhovým i kontrolním výpočtům počítačové aplikace navázané na 3D digitální prototypy i běžné kancelářské aplikace.

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE A METROLOGIE – v rámci oblasti strojírenské technologie žáci získají znalosti a dovednosti z technických materiálů, včetně moderních materiálů, např. hliníkových a hořčíkových slitin, či kompozitních materiálů. Dále žáci získají znalosti a dovednosti z různých výrobních technologií od tváření po technologie obrábění, včetně nekonvenčních technologií a dále pak znalosti z kontroly kvality (metrologie). Dále se naučí pracovat s aplikacemi pro vyhodnocování kvality výrobků pomocí optických metod, včetně analýzy naskenovaných 3D dat pomocí 3D skenerů.

Dosažené výsledky přijímacího řízení v minulém školním roce:

výsledky ze základní školy výsledky z testů z českého jazyka výsledky z testů z matematiky body celkem
pvní přijatý uchazeč 25 47 45 117
poslední přijatý uchazeč 17,08 25 32 74,08

Dotazy k oboru:

přijímací řízení:
Daniela Milotová daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344

odborné dotazy:
Ing. Lukáš Procházka lukas.prochazka@sps-prosek.cz

Certifikáty a osvědčení

žáci mohou získat:

  • certifikáty v oblasti CAD systémů (Autodesk AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor)
  • certifikát oblasti výroby (Autodesk Inventor CAM)
  • evropský řidičák na počítač (ECDL)
  • atd.

Proč si vybrat tento obor (školu)?

– moderní strojírenství je perspektivní obor, kde je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků,

– obor reflektuje moderní poznatky v oboru (3D tisk, 3D skenování,virtuální a rozšířené realitym, AI,…),

– je kladen důraz na praktickou část studia, která je realizována v moderně vybavených laboratořích a dílnách,

– ŠVP oboru byl zpracován na základě požadavků z praxe,

– ve 4. ročníku je vyučován odborně zaměřený cizí jazyk,

Ke stažení

učební plán© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.