PRO STUDENTY / Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2016 /2017

1. 9. 2016
– zahájení školního roku

5. 9. – 9. 9. 2016
– sportovní a seznamovací kurz 1. ročníků, Horní Bradlo

1. 9. – 10. 9. 2016
– písemná část společné části maturity – náhradní a opravný termín na spádové škole

9. 9. 2016
– praktická MZ (opravný termín) – 4M

12. 9. 2016
-profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4M

13. 9. 2016
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITa

14. 9. 2016
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4S

15. 9. 2016
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITb

16. 9. 2016
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4SD

13. 9. – 19. 9. 2016
– 4. ročníky návštěva ÚP (rozpis dle suplovacího rozvrhu)

18. 9. – 23. 9. 2016
– poznávací zájezd Anglie (výběr 30 žáků)

26. 9. – 30. 9. 2016
– sportovní kurz 3. ročníků – Poříčí

26. – 27. 10. 2016
– podzimní prázdniny

Říjen
– návštěva Strojírenského veletrhu Brno

14. 11. 2016
– ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí

15. 11. 2016
– klasifikační porada

30. 11. 2016
– podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy (poslední termín)

Listopad/prosinec
– Olympiáda AJ

8. 12. 2016
– třídní schůzky 17,00

23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
– vánoční prázdniny (nástup 3.1.2017)

23. 1. – 26. 1. 2017
– lyžařský zájezd (Rakousko-Tauplitz)

25. 1. 2017
– ukončení klasifikace 1. pololetí

26. 1. 2017
– pedagogická rada

31. 1. 2017
– vydávání vysvědčení (výpisů)

Leden/únor
– Angličtinář roku

3. 2. 2017
– pololetní prázdniny

6. 2. – 10. 2. 2017
– jarní prázdniny

13. 2. 2017
– zahájení doklasifikačních zkoušek

19. 2. – 4. 3. 2017
– zahraniční praxe – Londýn (13 žáků 3ITa+3ITb)

20. 2. – 3. 3. 2017
– souvislá praxe žáků 3ITa + 3ITb

11. 3. – 31. 3. 2017
– zahraniční praxe žáků – Schwalmstadt (3 žáci 3M, 3 žáci 3S, 4 žáci 3 DS)

13. 3. – 24. 3. 2017
– souvislá praxe žáků 3M, 3S, 3DS

15. 3. 2017
– maturitní ples Lucerna

31. 3. 2017
– odevzdání seznamu literatury k maturitě řediteli školy (poslední termín)

11. 4. 2017
-písemná práce společné části MZ (změna vyhlášky)

13. – 17. 4. 2017
– Velikonoce

18. 4. 2017
– odevzdání dlouhodobých maturitních prací (poslední termín) – závazným termínem odevzdání je termín uvedený v zadání maturitního projektu

18. 4. 2017
– ukončení klasifikace 3. čtvrtletí

19. 4. 2017
– pedagogická rada

20. 4. 2017
– praktická zkouška 4DS

20. 4. 2017
– ukončení klasifikace – maturitní ročníky

25. 4. 2017
– pedagogická rada – maturitní ročníky

28. 4. 2017
– vydávání vysvědčení – maturitní ročníky

duben
– návštěva ÚP 3.ročníky (bude upřesněno)

2. 5. – 15. 5. 2017
– písemná část společné části MZ  ( CERMAT)

4. 5. 2017
– třídní schůzky 17,00

9. 5. 2017
– praktická maturitní zkouška 4ITa, 4ITb, 4M, 4S, 4T

15. 5. – 16. 6. 2017
– doklasifikační a opravné zkoušky – maturitní ročníky

22. 5. – 2. 6. 2017
– souvislá praxe 3T

16. 5. – 19. 5. 2017
– ústní zkoušky společné a profilové části MZ – 4DS

16. 5. – 19. 5. 2017
– obhajoby maturitních prací, ústní zk. společné a profilové části MZ – 4ITb

22. 5. – 26. 5. 2017
– obhajoby maturitních prací, ústní zk. společné a profilové části MZ – 4ITa, 4M

29. 5. – 2. 6. 2017
– obhajoby maturitních prací, ústní zk. společné a profilové části MZ – 4S, 4T

5. 6. – 9. 6. 2017
– pobyt našich žáků ve Schwalmstadtu

19. 6. – 23. 6. 2017
– návštěva žáků ze Schwalmstadtu

26. 6. 2017
– ukončení klasifikace

27. 6. 2017
– pedagogická rada

27. 6. – 30. 6. 2017
– doklasifikace

30. 6. 2017
– vydávání vysvědčení

1. 7. – 1. 9. 2017
– prázdniny (zahájení školního roku 4.9.2017)

31. 7. 2017
– odevzdání maturitních projektů (opravný termín)

28. 8. 2017
– nástup učitelů

28. 8. – 31. 8. 2017
– opravné zkoušky

Dny otevřených dveří: 9. 11. 2016, 30. 11. 2016, 10. 12. 2016, 4. 1. 2017, 21. 1. 2017, 15. 2. 2017

Aktuální doplňování údajů vyhrazeno.© 2013 - 2017, Střední průmyslová škola na Proseku.