PRO STUDENTY / Harmonogram roku

Harmonogram školního roku 2017/2018 + souvislé praxe ve školním roce 2018/2019

4. 9. 2017
– zahájení školního roku

4. 9. – 8. 9. 2017
– sportovní a seznamovací kurz 1. ročníků, Horní Bradlo

4. 9. – 10. 9. 2017
– písemná část společné části maturity – náhradní a opravný termín na spádové škole

11. 9. 2017
– praktická MZ (opravný termín) – 4ITa
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4S

12. 9. 2017
– praktická MZ (opravný termín) – 4M
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITa

13. 9. 2017
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4M

14. 9. 2017
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4DS

15. 9. 2017
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4ITb

18. 9. 2017
– praktická MZ (opravný termín) – 4T

19. 9. 2017
– profilová a ústní společná část MZ (opravný a náhradní termín) – 4T

26. – 27. 10. 2017
– podzimní prázdniny

16. 11. 2017
– ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí

20. 11. 2017
– klasifikační porada

30. 11. 2017
– podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy (poslední termín)

7. 12. 2017
– třídní schůzky 17,00

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
– vánoční prázdniny (nástup 3.1.2018)

22. 1. – 26. 1. 2018
– lyžařský zájezd (Rakousko-Tauplitz)

24. 1. 2018
– ukončení klasifikace 1. pololetí

25. 1. 2018
– pedagogická rada

31. 1. 2018
– vydávání vysvědčení (výpisů)

2. 2. 2018
– pololetní prázdniny

12. 2. – 18. 2. 2018
– jarní prázdniny

5. 2. 2018
– zahájení doklasifikačních zkoušek

16. 3. 2018
– maturitní ples Lucerna

28. 3. 2018
– odevzdání seznamu literatury k maturitě řediteli školy (poslední termín)

28. 3. 2018
– předběžný termín odevzdání dlouhodobých maturitních prací, konkrétní termín bude upřesněn v zadání. Náhradní a opravný termín: 31. 7. 2018

29. 3. – 2. 4. 2018
– Velikonoce

Duben (bude upřesněno po zveřejnění CERMATem)
– písemná práce společné části MZ

9. 4. – 10. 4. 2018
– praktická maturitní zkouška 4M, 4S

9. 4. – 12. 4. 2018
– praktická maturitní zkouška 4DS

11. 4. – 12. 4. 2018
– praktická maturitní zkouška 4ITa, 4ITb, 4T

Každý žák vždy pouze 1 den

16. 4. 2018
– ukončení klasifikace 3. čtvrtletí

18. 4. 2018
– pedagogická rada

24. 4. 2018
– ukončení klasifikace – maturitní ročníky

25. 4. 2018
– pedagogická rada – maturitní ročníky

30. 4. 2018
– vydávání vysvědčení – maturitní ročníky

Duben
– přijímací zkoušky do 1. ročníků

Duben
– návštěva ÚP 3. ročníky (bude upřesněno)

2. 5. – 15. 5. 2018
– písemná část společné části MZ  ( CERMAT)

10. 5. 2018
– třídní schůzky 17,00

14. 5. – 1. 6. 2018
– souvislá praxe tříd 3Ea, 3Eb, 3ITa, 3ITb, 3Sa, 3Sb, 3T

14. 5. – 15. 6. 2018
– doklasifikační a opravné zkoušky – maturitní ročníky

16. 5. – 18. 5. 2018
– ústní zkoušky společné a profilové části MZ – 4DS

16. 5. – 18. 5. 2018
– obhajoby maturitních prací tříd 4ITa, 4ITb, 4M

19. 5. – 8. 6. 2018
– souvislá výběrová praxe žáků 3Sa + 3Sb (6 žáků) – SRN, Schwalmstadt

20. 5. – 2. 6. 2018
– souvislá výběrová praxe žáků 3Ea + 3Eb (8 žáků) – SRN, Drážďany

21. 5. – 25. 5. 2018
– ústní zkoušky společné a profilové části MZ – 4ITb, 4M

21. 5. – 28. 5. 2018
– obhajoby maturitních prací, ústní zk. společné a profilové části MZ – 4S

28. 5. – 31. 5. 2018
– ústní zkoušky společné a profilové části MZ – 4ITa

28. 5. – 1. 6. 2018
– obhajoby maturitních prací, ústní zk. společné a profilové části MZ – 4T

4. 6. – 8. 6. 2018
– pobyt našich žáků ve Schwalmstadtu

11. 6. – 15. 6. 2018
– návštěva žáků ze Schwalmstadtu

18.6. – 23. 6. 2018
přihlašování k maturitě – náhradní a opravný termín

22. 6. 2018
– ukončení klasifikace

25. 6. 2018
– pedagogická rada

25. 6. – 29. 6. 2018
– doklasifikace

29. 6. 2018
– vydávání vysvědčení

1. 7. – 31. 8. 2018
– prázdniny (zahájení školního roku 3. 9. 2018)

31. 7. 2018
– odevzdání maturitních projektů (opravný termín)

27. 8. 2018
– nástup učitelů

27. 8. – 31. 8. 2018
– opravné zkoušky, popř. doklasifikace

10. 9. – 29. 9. 2018
– souvislá praxe tříd 4Ea, 4Eb, 4ITa, 4ITb, 4Sa, 4Sb, 4T

Aktuální doplňování údajů vyhrazeno.© 2013 - 2018, Střední průmyslová škola na Proseku.