Archív příspěvků za Květen 2020

Hygienické a organizační pokyny v době konání maturitních didaktických testů ve dnech 1. 6. a 2. 6. 2020

I. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, pokud se nacházejí v okolí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry

Příchod ke škole a pohyb před školou:

  • Před školou dodržovat odstup minimálně 2 m od ostatních osob
  • Dodržovat povinnost zakrytí úst a nosu rouškou
  • Řídit se pokyny pověřených zaměstnanců školy, kteří budou organizovat vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy:

  • Každému žákovi bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, při teplotě 37st.
Číst více

28.5.2020

Dodatek k pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Platí pro žáky 1. – 3. ročníků

  1. Obecná pravidla hodnocení byla zveřejněna na webových stránkách školy dne 30. 4. 2020 viz. https://www.sps-prosek.cz/pravidla-pro-hodnoceni-vysledku-vzdelavani-zaku-ve-druhem-pololeti-skolniho-roku-2019-2020/

  2. Do 12. 6. 2020 budou v informačním systému školy zapsána všechna doposud získaná hodnocení (známky) během 2. pololetí

  3. Uzavření klasifikace za 2.
Číst více

27.5.2020

Informace pro uchazeče, kteří nekonají přijímací zkoušku na naší škole

Informace pro uchazeče, kteří nekonají přijímací zkoušku ve škole
(v přihlášce byla naše škola umístěna jako 2. v pořadí)

Vážení zákonní zástupci uchazečů, vážená uchazečko, vážený uchazeči,

s ohledem na skutečnost, že jste v přihlášce ke střednímu vzdělávání umístili naši školu jako 2. v pořadí, oznamuji Vám následující:

Kritéria přijímacího řízení:
Tyto údaje jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.sps-prosek.czČíst více

25.5.2020

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce

Vážení zákonní zástupci uchazečů, vážená uchazečko, vážený uchazeči,

v příloze k tomuto dopisu máte znovu přiloženou pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání, která byla vygenerována z IS CERTIS a většině z Vás byla již doručena do e-mailových schránek, případně do datových schránek, resp.… Číst více

22.5.2020

Termíny maturitních zkoušek – zkušební období jaro 2020

Termíny didaktických testů, ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek. Časy didaktických testů jsou uvedeny na pozvánkách k maturitní zkoušce, které byly včera rozeslány studentům.

Třída Datum didaktické testy M 1. 6. 2020, začátek 8:00 didaktické testy AJ 1. 6. 2020, začátek 13:00 didaktické testy ČJ 2.… Číst více

14.5.2020

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.