Zkouška z odborné způsobilosti v elektrotechnice

Bývalí žáci naší školy oboru 26-41-M/01 Mechatronika a 26-41-M/01 Automatizace měst a budov, kteří úspěšně ukončili střední vzdělání maturitní zkouškou se mohou přihlásit na školení a zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb., kterou bude pořádat naše škola v pátek 28.6.2024 od 9:00.

Po školení a úspěšném absolvování zkoušky bývalí žáci získají Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice  §6 – osoba znalá pro samostatnou činnost (elektrotechnik). První rok možná práce pouze pod dohledem osoby znalé s praxí min. 2 roky. Platnost dokladu o složení zkoušky je 3 roky.

Zkouška má 2 části, písemnou, kdy pro hodnocení vyhověl je zapotřebí minimálně 80% správných odpovědí v testu a ústní pohovor, který bude zaměřen na výsledek testu, případné chyby učiněné v testu, otázky zaměřené na odbornou problematiku a otázky týkající se postupů a pokynů a dalších zásadních skutečností a informací.

V případě kdy bude žadatel celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti v elektrotechnice. Ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky není omezen. Náhradní termín bude naše škola pořádat koncem září 2024.

Předmětem školení a zkoušky budou:

– znalosti povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s činností na elektrickém zařízení
– znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem
– pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, zdroje a příčiny rizik, které souvisí s činností na elektrickém zařízení
– další zásadní skutečnosti a informace mající dopad na bezpečnost práce a provozu při činnostech na elektrickém zařízení

Zájemci o školení a zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice kontaktují Ing. Vladimíra Křivku, Ph.D. e-mailem vladimir.krivka@sps-prosek.cz. Obratem zájemci dostanou podrobnější informace o průběhu zkoušky, studijní materiály v elektronické podobě a platební informace pro úhradu poplatku za zkoušku (200 Kč náš absolvent ve šk. roce 2023/2024, dřívější absolventi 1 000 Kč). Nejzazší termín pro zaslání přihlášky a provedení platby je 25.6.2024. 

Veškeré případné dotazy směřujte na  Ing. Vladimíra Křivku, Ph.D. prostřednictvím emailu vladimir.krivka@sps-prosek.cz

13.6.2024

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.