Archív příspěvků za Květen 2021

Doplňovací volby do Školské rady – zákonný zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků

Dne 10. 6. 2021 se budou konat doplňovací volby do Školské rady na jedno uvolněné místo (ukončení mandátu) za zákonné zástupce nezletilých žáků, resp. zletilé žáky.

Právo volit tohoto člena Školské rady mají všichni zákonní zástupci našich nezletilých žáků, tzn. těch, kteří ke dni konání voleb ještě nedosáhli věku 18 roků a všichni zletilí žáci školy, tzn.… Číst více

31.5.2021

Třídní schůze – pro rodiče žáků 1. – 3. ročníků

Třídní schůze pro rodiče žáků 1. – 3. ročníků se budou konat prezenční formou (v budově školy) dne 10. 6. 2021 v 17.00 hodin.

Podmínky k povolení ke vstupu do budovy jsou následující:

  1. Potvrzení zdravotnického zařízení o prodělání onemocnění Covid-19, přičemž od ukončení izolace neuběhlo více než 180 dní k termínu konání třídních schůzí.
Číst více

27.5.2021

Suplovací rozvrhy

Suplovací rozvrhy jsou opět publikovány v sekci „Rozvrhy a suplování“. Zítřejší výuka pro 1. až 3. ročníky začíná v 10:55.… Číst více

24.5.2021

Pondělí 24. 5. 2021 – 1. až 3. ročníky

Sraz třídy v 8:30 v učebně uvedené níže. U testování budou přítomni třídní učitelé + další učitel, kteří otestují žáky. Následovat budou třídnické hodiny s třídními učiteli.

Třída Učebna Přítomní učitelé na testování 1Ea 310 Mgr. Iveta Vrábelová, Mgr. Michal Urbančík 1Eb 226 Mgr.… Číst více

21.5.2021

Testování a zkoušení žáků během prezenční výuky

Skupina A – Předměty jejich testování (písemné testy a zkoušení) může začít bezprostředně po návratu žáků do škol, u vícehodinových předmětů, rozložených v průběhu prvního týdne nesmí začít zkoušení první hodinou předmětu. Pokud jsou postačující známky z distanční výuky, lze známky z předmětu uzavřít na základě již získaných známek.… Číst více

20.5.2021

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

S účinností od 24. 5. 2021 je umožněna přítomnost všech žáků na vyučování (praktická i teoretická výuka), bez rotací, podle upraveného rozvrhu hodin, který bude nejpozději 23. 5. 2021 zveřejněn na webových stránkách školy. Podmínkou účasti na vyučování je antigenní testování 1x týdně, které bude probíhat vždy v pondělí první vyučovací hodinu.… Číst více

20.5.2021

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.