Informace pro žáky přijaté do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zákonní zástupci žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 obdrželi informace o organizaci dne 2. září a další dokumentaci spojenou s nástupem do školy e-mailem dne 12. 6. 2024.

V případě, že Vám dokumenty nebyly doručeny (zkontrolujte složku SPAM) se obraťte na paní Hanu Hospodkovou: hana.hospodkova@sps-prosek.cz

Třídní schůzky se budou konat 2. 9. 2024 od 17,00.
Adaptační soustředění: 9. – 13. 9. 2024 areál Horní Bradlo.

28.5.2024

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.