Archív příspěvků za Duben 2018

Úprava rozvrhů od 2. 5. 2018

Od 2. 5. 2018 došlo k úpravám obsazení některých učeben a změny vyučujícího u tříd 3Ea a 3Eb. Upravené rozvrhy naleznete v sekci Rozvrhy a suplování.… Číst více

30.4.2018

Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

Informační technologie – seznam přijatých uchazečů

Informační technologie – pořadí všech uchazečů

Elektrotechnika – seznam přijatých uchazečů

Elektrotechnika – pořadí všech uchazečů

Strojírenství – seznam přijatých uchazečů

Strojírenství – pořadí všech uchazečů

Podrobné výsledky přijímacího řízení v informačním systému naleznete zde

Zápisové lístky je možné předat osobně na sekretariátu školy v pracovní dny od 8:00 do 16:30, nebo na recepci školy do 18:00 proti potvrzení, případně zaslat doporučeně poštou na adresu školy nejpozději do 16.… Číst více

30.4.2018

Extremismus a kriminalita z násilí

Dne 11. dubna 2018 se uskutečnily v aule naší školy besedy pro žáky 1. ročníků s tématem:  Extremismus a kriminalita z násilí. Žákům byly předány základní informace týkající se problematiky extremismu. Byly zdůrazněny právní aspekty a na názorných praktických ukázkách z prostředí extremismu, z různých shromáždění a demonstrací, byly demonstrovány chyby, kterých se dopouštějí účastníci těchto akcí.… Číst více

16.4.2018

Odborná praxe ve Schwalmstadtu – informační schůzka

Informační schůzka pro žáky a zákonné zástupce žáků se koná 24. 4. 2018 v 16. 15 hodin v aule naší školy. Rodiče a žáci budou seznámeni s průběhem praxe a všemi potřebnými náležitostmi.

Pro tuto praxi byli na základě studijních výsledků vybráni tito žáci:

z 3 SA:
Kryštof Hájek
Jan Lehoučka
Jan Němec

z 3 SB:
Kamil Wick
Filip Wick
Stanislav Kyselo… Číst více

13.4.2018

Odborná praxe v Drážďanech – informační schůzka

Ve dnech od 21. 5. 2018 do 1. 6. 2018 se osm našich žáků zúčastní zahraniční praxe ve školicím středisku SBH Südost, Dresden chip academy v Drážďanech. Oznamujeme, že informační schůzka pro zákonné zástupce žáků se koná 17. 4. 2018 v 16.Číst více

10.4.2018

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.