Kategorie: Pro studenty

Doplňovací volby do školské rady

V listopadu 2020 končí funkční období jednomu členovi školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a dvěma členkám zvoleným pedagogickými pracovníky školy. V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, proběhnou při třídních schůzkách dne 3. 12. 2020 volby do školské rady, Číst více

21.10.2020

Absolutní vítězství v soutěži JA NN Social Innovation Camp

Dne 15. 10. 2020 se konala soutěž JA NN Social Innovation Camp, kterou pořádala organizace JA Czech – Junior Achievement Czech Republic spolu s hlavním partnerem soutěže společností NN.  Této soutěže se z naší školy zúčastnil 1 šestičlenný tým ze třídy 3EA. Soutěž měla neobyčejný Číst více

20.10.2020

Sdělení ředitele školy

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se s účinností od 14. října 2020 od 00:00 hodin do 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto usnesení vyplývá, že od výše Číst více

13.10.2020

Výzva – doporučení

Vážení rodiče, vážení žáci, na základě vyhodnocení prvního týdne distanční výuky v předmětové komisi cizích jazyků vás žádám, aby všichni žáci byli vybaveni, resp., aby používali mikrofony (dá se koupit za cca 100,- Kč). Pro výuku cizích jazyků je to nezbytná pomůcka, ale je vhodná Číst více

11.10.2020

Distanční výuka – rozvrh hodin

Rozvrhy hodin pro distanční výuku byly aktualizovány s platností od 12. 10. 2020.

10.10.2020

On-line výuka

Přehled on-line hodin pro žáky je uveden v rozvrhu a v Google kalendáři po přihlášení školním účtem. V případě absence vyučujícího, se tyto naplánované hodiny již neobjeví v aplikaci Google Meet a budou vyučovány v náhradním termínu, nebo jinou formou přes Google Classroom.

5.10.2020


© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.