1., 3. a 4. místo na krajském kole soutěže Enersol 2024

V úterý 27. 2. 2024 se konala krajská konference Enersol 2024, kterou pořádala COPaG Poděbradská 1, Praha 9. Záštitu hlavního města Prahy nad touto konferencí převzal Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy.  V letošním 21. ročníku žáci pražských středních škol zpracovali celkem 86 projektů na témata z oblasti úspor energií, obnovitelných zdrojů a snižování emisí v dopravě. Odborná porota vybrala 14 nejlepších prací (z kategorie Enersol a praxe 8 projektů, z kategorie Enersol a inovace 4 projekty a z kategorie Enersol a popularizace 2 projekty), které žáci prezentovali na krajském kole soutěže. Žáci z naší školy zpracovali celkem 3 projekty, které odborná porota vyhodnotila jako velice kvalitní a naši žáci měli možnost projekty prezentovat a bojovat o nejlepší umístění. Umístění našich žáků:

1. místo: Tůma, Stránský 3Ea, Soběstačný výdejní box (Schrack box), kategorie Enersol a praxe
3. místo: Mach 3Ea, Cívkové elektromobily, kategorie Enersol a inovace
4. místo: Pancl 4Ea, Solární sledovač, kategorie Enersol a praxe

Bruno Tůma a Martin Stránský budou reprezentovat naši školu a hl.m. Prahu na celostátní konferenci Enersol 2024, která se bude konat 21. – 22. 3. 2024 v Pardubicích.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

6.3.2024

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.