Archív příspěvků za Leden 2019

Dobré zprávy pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči máme pro Vás dobré zprávy:

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Na webových stránkách byly zaktualizovány informace k oborům. Jak již bylo avizováno na Dnech otevřených dveří a dalších prezentačních akcích školy, každý uchazeč si zvolí danou specializci již v přihlášce uvedením konkrétního oboru (POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ, MECHATRONIKA, AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV, SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST, NEBO VÝVOJ APLIKACÍ).… Číst více

12.1.2019

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020

(kritéria budou upřesněna koncem ledna 2019)

V 1. kole přijímacího řízení lze podávat přihlášky na 2 školy (případně na 2 obory v jedné škole). Na obou tiskopisech (přihláškách) ve stejném pořadí. Většinu míst budeme obsazovat v 1. kole přijímacího řízení.

Vyplněnou, potvrzenou od ZŠ a podepsanou přihlášku ke studiu přijímáme do 1.Číst více

11.1.2019

Osvětový program: Rakovina není náhoda

Dne 18. prosince 2018 se v aule školy uskutečnily pro všechny žáky 3. ročníků dvě osvětové přednášky na téma „Rakovina není náhoda“.

Lektor byl čerstvý absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy a díky svému erudovanému a bezprostřednímu přístupu k dané problematice si získal pozornost velké většiny žáků, kteří s ním po celou dobu aktivně spolupracovali.… Číst více

8.1.2019

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

Letošní školní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo ve středu 28. 11. 2018. Zúčastnilo se ho celkem 30 žáků z 1. až 3. ročníků, kteří byli vybráni vyučujícími českého jazyka nebo sami projevili zájem o účast.

Žáci řešili zadané jazykové úkoly (za správné řešení mohli získat maximálně 30 bodů) a psali dle vlastního uvážení volný slohový útvar zpracovaný formou prózy na téma: Stojím tu už celá staletí (bodové hodnocení za slohovou úroveň textu bylo 10 bodů a za jazykovou a pravopisnou správnost projevu také 10 bodů).… Číst více

8.1.2019

Školní divadelní představení: Moliere – Lakomec

V pátek 14. prosince 2018 všichni žáci 1. a 2. ročníků zaplnili Divadlo Radka Brzobohatého, aby zhlédli divadelní hru Lakomec, nejslavnější komedii mistra barvitých charakterů a zápletek – Moliera.
Společně se zamysleli nad otázkami: Kam až může vést chorobná závislost na majetku?… Číst více

7.1.2019


© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.