Dobré zprávy pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči máme pro Vás dobré zprávy:

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Na webových stránkách byly zaktualizovány informace k oborům. Jak již bylo avizováno na Dnech otevřených dveří a dalších prezentačních akcích školy, každý uchazeč si zvolí danou specializci již v přihlášce uvedením konkrétního oboru (POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ, MECHATRONIKA, AUTOMATIZACE MĚST A BUDOV, SPRÁVA SÍTÍ A IT BEZPEČNOST, NEBO VÝVOJ APLIKACÍ). Od prvního ročníku tedy studuje daný obor a nedojde ke změně kolektivu od 2. ročníku, jak se tomu stávalo při volbách zaměření dodnes. U oboru Strojírenství došlo ke zrušení specializací, nově máte k dispozici volitelné předměty. Vybírat si můžete z dopravních prostředků (automobilový a letecký průmysl – dosavadní specializace, které byly spojeny do jedné) a z průmyslu 4.0 (konstuování zařízení pro průmysl 4.0 a robotika)

MÉNĚ ČASU VE ŠKOLE
V rámci optimalizace učebních plánů, došlo ke snížení týdenních vyučovacích hodin z 34 na 32. To znamená, že budete mít další volné odpoledne. Současně výuka druhého cizího jazyka začne až od 2. ročníku a budete mít tak méně náročný rozjezd v 1. ročníku a druhý cizí jazyk.

NOVÉ VYBAVENÍ
Během druhé poloviny roku 2018 došlo k zásadním novinkám v technickém vybavení pro výuku:
– nové 3D brýle OCULUS RIFT a OCULUS GO
– nová robotická ramena IGUS pro výuku v oboru Mechatronika
– nové průmyslové roboty od ABB pro výuku v oborech Mechatronika a Strojírenství (Počítačová podpora konstruování)
– inovované panely pro výuku zabezpečovacích systémů v oboru Automatizace měst a budov
– nové automatizační prostředky pro obor Automatizace měst a budov
– nové IoT vybavení pro obor Správa sítí a IT bezpečnost a také pro oba elektrotechnické obory
– nový renderovací server pro obor Vývoj aplikací (60 CPU jader, 400 GB RAM paměti)
– nové profesionální 3D skenery ARTEC pro obor Strojírenství (Počítačová podpora konstruování)

NA CO SE DÁLE MŮŽETE TĚŠIT
– inovovaná laboratoř pro Inteligentní budovy (březen 2019)
– inovovaná laboratoř pro Mechatroniku (březen 2019)
– nová laboratoř pro Kybernetickou bezpečnosti a IoT (květen – červen 2019)
– inovovaná laboratoř jednočipové počítače a IoT zařízení, laboratoř Wago (květen – červen 2019)
– laboratoř 3D tisku blíže žákům – přesun do přízemí (květen – červen 2019)
– nové šatny na tělesnou výchovu (červenec – září 2019)

12.1.2019© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.