Doplňovací volby do Školské rady – zákonný zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků

Dne 10. 6. 2021 se budou konat doplňovací volby do Školské rady na jedno uvolněné místo (ukončení mandátu) za zákonné zástupce nezletilých žáků, resp. zletilé žáky.

Právo volit tohoto člena Školské rady mají všichni zákonní zástupci našich nezletilých žáků, tzn. těch, kteří ke dni konání voleb ještě nedosáhli věku 18 roků a všichni zletilí žáci školy, tzn. ti, kteří ke dni voleb již dosáhli věku 18 roků.

Volební urna bude umístěna v recepci školy od 9.00 hodin do 19.00 hodin.

Kandidátem do Školské rady, který vyslovil se svojí nominací souhlas, je Matouš Nehasil, žák třídy 3 ITA, který je již členem Rady žáků v naší škole a členem Žákovského parlamentu hl. m. Prahy. Jmenovanému je 19 roků.

Případné další nominace kandidátů (kandidátek) je možné zaslat do 4. 6. 2021 elektronicky na adresu: petr.chadima@sps-prosek.cz . Právo být volen mají pouze ti uchazeči, kteří mají zároveň i právo volit do Školské rady, jak je uvedeno výše, a podepíší svůj souhlas s nominací.

Bc. Petr Chadima, v. r.                                                          Mgr. Jiří Bernát, v. r.
předseda přípravného výboru                                                    ředitel školy

31.5.2021

Archivy© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.