Testování a zkoušení žáků během prezenční výuky

Skupina A – Předměty jejich testování (písemné testy a zkoušení) může začít bezprostředně po návratu žáků do škol, u vícehodinových předmětů, rozložených v průběhu prvního týdne nesmí začít zkoušení první hodinou předmětu. Pokud jsou postačující známky z distanční výuky, lze známky z předmětu uzavřít na základě již získaných známek. Zároveň mohou žáci odevzdávat i nadále domácí úkoly, laboratorní protokoly, výkresy, atd.

Skupina B – Předměty jejich testování (písemné testy a zkoušení) může začít až 14 dní po návratu žáků do škol. Je však možné, aby žáci odevzdávali domácí úkoly, laboratorní protokoly, výkresy, programy, atd. jako doposud. Pokud jsou postačující známky z distanční výuky, lze známky z předmětu uzavřít na základě již získaných známek.

Skupina C – Předměty, které nebudou zkoušeny (písemné testy a zkoušení) při prezenční výuce. Známkování bude primárně uzavřeno na základě známek z distanční výuky. Je však možné, aby žáci odevzdávali domácí úkoly, laboratorní protokoly, výkresy, programy, atd. jako doposud.

Tělesná výchova – známka z předmětu tělesná výchova bude uzavřena na základě prezenční výuky – aktivita v hodinách, sportovní výsledky, atd. v předmětu nejsou povoleny žádné písemné testy, jiná omezení však pro předmět neplatní.

Pokud byla nějaká aktivita, např. odevzdání projektů oznámena v dostatečném časovém předstihu, ještě před informací o návratu žáků do škol. Není tato aktivita a termín odevzdání tímto dokumentem nijak dotčen.

Způsob informovanosti žáků o plánovaných testech:

  • Všechny písemné testy budou zadávány do Google kalendáře, který mají nasdílený všichni žáci ve třídě.
  • V týdnu od 24. 5. mohou žáci psát maximálně 2 testy denně, v dalších týdnech 3 testy denně. Jedná se o maximální počet písemných testů v jednom dni, nikoliv o povinný počet testů.
  • Z tohoto počtu maximálního počtu, může písemný čtvrtletní test být maximálně jeden. Tímto se rozumí každý písemný test delší než 25 minut. Zároveň tento test musí být zapsán i 5 dní předem v elektronické třídní knize.

1Ea

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Fyzika Základy společenských věd
Anglický jazyk Technická dokumentace Základy ekologie a chemie
Matematika Počítačové navrhování Informační a komunikační technologie
Elektrotechnika a elektronika Mechatronika – teorie Mechatronika – cvičení

1Eb

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Fyzika Základy společenských věd
Anglický jazyk Technická dokumentace Základy ekologie a chemie
Matematika Počítačové navrhování Informační a komunikační technologie
Elektrotechnika a elektronika Automatizace inteligentních budov – teorie Automatizace inteligentních budov – cvičení

1ITa, 1ITb

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Fyzika Základy společenských věd
Anglický jazyk Technické vybavení Základy ekologie a chemie
Matematika Programové vybavení – teorie Programové vybavení – cvičení
Webové stránky Praktikum z informatiky Počítačová grafika a multimédia

1S

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Fyzika Základy společenských věd
Anglický jazyk Technická dokumentace Základy ekologie a chemie
Matematika Počítačové navrhování a konstrukce Informační a komunikační technologie
Mechanika Strojírenská technologie  

2Ea

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Německý jazyk – testy Základy společenský věd
Anglický jazyk Fyzika Technická měření a diagnostika
Matematika Strojnictví  
Elektrotechnika a elektronika Praxe – část PLC**  
Mechatronika Programování**  
Německý jazyk – ústní zkoušení    
Praxe – část elektro*    
Praxe – část strojní**    
Praxe – část pneumatické mechanismy**    

* známkování je možné pouze za praktické úlohy (práci v hodině), případné písemné testy mohou proběhnout až se skupinou B

** pouze praktické ověřování dovedností

2Eb

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Německý jazyk – testy Základy společenský věd
Anglický jazyk Fyzika Elektrotechnická měření
Matematika Technické vybavení budov  
Elektrotechnika a elektronika Praxe – část PLC**  
Automatizace inteligentních budov Programování**  
Německý jazyk – ústní zkoušení    
Praxe – část elektro*    
Praxe – část zabezpeč. technika**    
Praxe – Loxone**    

* známkování je možné pouze za praktické úlohy (práci v hodině), případné písemné testy mohou proběhnout až se skupinou B

** pouze praktické ověřování dovedností

2ITa

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Německý jazyk – testy Základy společenský věd
Anglický jazyk Fyzika  
Matematika Technické vybavení  
Webové stránky Software a IT bezpečnost  
Německý jazyk – ústní zkoušení Praktická cvičení  
Gamedesign a grafika – cvičení** Gamedesign a grafika – teorie  

** pouze praktické ověřování dovedností

2ITb

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Německý jazyk – testy Základy společenský věd
Anglický jazyk Fyzika Administrace serverových systémů – teorie
Matematika Technické vybavení Praktická cvičení
Webové stránky Databáze a programování  
Německý jazyk – ústní zkoušení Síťová infrastruktura  
Administrace serverových systémů – cvičení** Správa IT a IT bezpečnost  

** pouze praktické ověřování dovedností

2S

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Německý jazyk – testy Základy společenský věd
Anglický jazyk Fyzika Praxe – část 3D tisk
Matematika Počítačové navrhování a konstrukce  
Mechanika Stavba a provoz strojů  
Strojírenská technologie Základy metrologie**  
Německý jazyk – ústní zkoušení Praxe – část konstruování  
Praxe – část zámečna**    

* pouze praktické ověřování dovedností (protokoly,…), měření za získáním podkladů mohou probíhat společně se skupinou A

** pouze praktické ověřování dovedností

3Ea,b

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Německý jazyk – testy Základy společenský věd
Anglický jazyk Mechatronika/Automatizace inteligentních budov  
Matematika M – Počítačová podpora návrhu a robotiky  
Elektrotechnika a elektronika M – Strojnictví  
Programování Technická měření a diagnostika/Elektrotechnická měření*  
Německý jazyk – ústní zkoušení IB – Technické vybavení budov  
Praxe **    

* pouze praktické ověřování dovedností (protokoly,…), měření za získáním podkladů mohou probíhat společně se skupinou A

** známkování je možné pouze za praktické úlohy (práci v hodině), případné písemné testy mohou proběhnout až se skupinou B

3ITa,b

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Německý jazyk – testy Základy společenský věd
Anglický jazyk Elektrotechnika a elektronika  
Matematika AD – Síťová infrastruktura  
Německý jazyk – ústní zkoušení AD – Správa IT a IT bezpečnost – teorie  
AD – Administrace serverových systémů* AD – Praktická cvičení pro administrátory  
AD – Správa IT a IT bezpečnost – cvičení* SW – Software a IT bezpečnost  
AD – Dokumentace a programování* SW – Praktická cvičení pro vývojáře  
SW – Vývoj aplikací* SW – Počítačové sítě  
SW – Gamedesign a grafika*    

* pouze praktické ověřování dovedností

3S

Skupina A Skupina B Skupina C
Český jazyk Německý jazyk – testy Základy společenský věd
Anglický jazyk Elektrotechnika a elektronika Konstrukční a technologické cvičení
Matematika Ae – CAD/CAM v leteckém průmyslu Automatizace
Strojírenská technologie Au – CAD v konstrukci vozidel  
Stavba a provoz strojů    
Ae – Konstrukce a výroba v letectví    
Au – Design a konstrukce vozidel    
Německý jazyk – ústní zkoušení    
Praxe**    

** pouze praktické ověřování dovedností

20.5.2021

Archivy© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.