Třídní schůze – pro rodiče žáků 1. – 3. ročníků

Třídní schůze pro rodiče žáků 1. – 3. ročníků se budou konat prezenční formou (v budově školy) dne 10. 6. 2021 v 17.00 hodin.

Podmínky k povolení ke vstupu do budovy jsou následující:

  1. Potvrzení zdravotnického zařízení o prodělání onemocnění Covid-19, přičemž od ukončení izolace neuběhlo více než 180 dní k termínu konání třídních schůzí.
  2. Potvrzení o očkování alespoň 1 dávkou vakcíny proti onemocnění Covid-19, které proběhlo minimálně 21 dní před termínem konání třídních schůzí.
  3. Potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu na přítomnost viru Covid-19, které nebude starší než 7 dní před termínem konání třídních schůzí. Potvrzení o negativním výsledku bude akceptováno z akreditované laboratoře i od zaměstnavatele.
  4. Po celou dobu pobytu v budově školy je nutná ochrana úst a nosu respirátorem minimálně třídy FFP2 bez výdechového ventilu.

V Praze dne 27. 5. 2021                                                                    Mgr. Jiří Bernát, v. r.
                                                                                                                 ředitel školy


27.5.2021

Archivy© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.