Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se vychází:

  a. z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy
  b. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
  c. podpůrně z hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělání na dálku během uzavření škol lze zohlednit například:

  a. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
  b. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
  c. četbu související se zadanými úkoly

Pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 ruším ustanovení Školního řádu, resp. Klasifikačního řádu, která se týkají minimálního počtu známek potřebných pro závěrečné hodnocení a povolené maximální absence v předmětu umožňující hodnocení.

Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce:

 • Žáci posledních ročníků se dle § 3 vyhl. 211/2020 Sb. nebudou hodnotit stupněm nedostatečný nebo slovem nehodnocen. Pokud by takový žák měl být takto hodnocen, uvede se místo toho slovo prospěl, tudíž i u celkového hodnocení za 2. pololetí se na vysvědčení uvede slovo prospěl.

Termín uzavření klasifikace pro žáky 4. ročníků je stanoven na 11. 5. 2020.

V Praze dne 30. 4.2020                                                        Mgr. Jiří Bernát, v. r.

                                                                                                     ředitel školy

3.5.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.