Hygienické a organizační pokyny v době konání maturitních didaktických testů ve dnech 1. 6. a 2. 6. 2020

I. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, pokud se nacházejí v okolí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Před školou dodržovat odstup minimálně 2 m od ostatních osob
 • Dodržovat povinnost zakrytí úst a nosu rouškou
 • Řídit se pokyny pověřených zaměstnanců školy, kteří budou organizovat vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy:

 • Každému žákovi bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, při teplotě 37st. a vyšší nebude povolen vstup do budovy, stejně tak tomu, u koho se budou projevovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
 • Každý žák si ošetří ruce připravenou dezinfekcí
 • Každý žák odevzdá pověřenému pracovníkovi školy vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, případně ho vyplní na místě – bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn – platí i pro žáky, kteří tento formulář již jednou odevzdávali při dobrovolných konzultacích
 • Každý žák bude z domova vybaven minimálně 2 ks ochranných roušek a igelitovým sáčkem na jejich uložení

V budově školy:

 • Ve společných prostorách se žáci budou pohybovat velmi omezeně, pouze v případě návštěvy toalety, přestávky mezi testy apod. V případě příznivého počasí bude pro přestávku možné využít i venkovní prostor v zadním traktu školy, ale je vždy třeba dodržovat minimálně 2 m odstup od dalších osob a v každém případě, kromě konzumace jídla či pití, je nutné zakrytí úst a nosu rouškou.
 • Stravování nebude ve škole zajišťováno a také nápojové automaty fungují v omezeném provozu, proto je nutné zajistit si občerstvení z domova.

Ve třídě:

 • Neprodleně po příchodu do učebny si každý žák důkladně umyje ruce tekutým mýdlem a použije dezinfekci. Tyto prostředky budou k dispozici ve všech učebnách a na toaletách.
 • Nošení roušek, případně jejich odložení do igelitového sáčku řídí přítomný zadávající učitel, při jejich odložení musí být vždy dodržen odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Přítomný zadávající učitel zajišťuje průběžné větrání, po skončení testu intenzivní vyvětrání učebny


II. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Vzhledem k hygienickým opatřením není žádoucí, aby žáci vstupovali do budovy ve větším počtu, proto budou přicházet v časových intervalech podle jednotlivých místností.

Dále není žádoucí, aby se shromažďovali před nástěnkou ve vestibulu, kde jsou jednotlivým učebnám uvedeným na pozvánce přiděleny konkrétní místnosti a seznamy.

Z těchto důvodů se budou řídit následujícími tabulkami:

MATEMATIKA:
učebna N1 N2 N3 N4
místnost 327 319 317 312
čas vstupu do budovy 7:30 7:30 7:40 7:40

ANGLICKÝ JAZYK:
učebna N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
místnost 327 319 317 312 310 226 220
čas vstupu do budovy 12:30 12:30 12:40 12:40 12:40 12:50 12:50

ČESKÝ JAZYK:
učebna N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
místnost 327 319 317 312 310 226 220 215 212
čas vstupu do budovy 7:20 7:20 7:20 7:30 7:30 7:30 7:40 7:40 7:40

NĚMECKÝ JAZYK:
učebna N1
místnost 327
čas vstupu do budovy 12:50

V Praze dne 27. 5. 2020                                                         Mgr. Jiří Bernát, v. r., ředitel školy

28.5.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.