Účast na soutěži Roboti@FSI

20. ledna 2023 se konalo kvalifikační kolo 6. ročníku robotické soutěže Roboti@FSI, kterou organizuje FSI VUT v Brně. Kvalifikační kolo proběhlo distanční formou. Cílem kvalifikačního kola bylo naprogramovat robota v simulačním programu Roberta, který dokáže lokalizovat přesný geometrický střed kružnice.

Odevzdaný program organizátoři soutěže testovali na 2 kružnicích s různými poloměry a hodnocen byl na základě finální vzdálenosti od středu a času potřebného k dosažení cíle.

Naši školu reprezentoval na soutěži tým Pražáci jedou do pole ve složení: Jan Přibyl, Lukáš Najman, Lukáš Vomáčka, Filip Heřman (všichni ze 4Ea). Do druhého kola postoupilo devět nejlepších týmů z ČR. Náš tým sice neprošel přes klasifikační kolo, ale účast na soutěži byla jednoznačně pro naše zúčastněné žáky přínosem v podobě nabytých nových dovedností a zkušeností.

Ing. Vladimír Křivka. Ph.D.

2.2.2023

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.