Nahlížení do spisu – přijímací zkoušky

13. a 14. 5. 2024 vždy od 8 do 12 hodin mohou zákonní zástupci uchazečů (je to právo, nikoli povinnost), využít práva nahlédnutí do spisu, na sekretariátu školy SPŠ na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9.

Rádi bychom upozornili zákonné zástupce uchazečů, kteří podali přihlášky elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, že kompletní dokumentace přijímacího řízení je vedena v DIPSY a škola nemá jinou dokumentaci než tu, která je zákonným zástupcům s tomto systému přístupná.

Výsledky přijímacího řízení (pod registračními čísly) budou zveřejněny 15. 5. 2024 v DIPSY, na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.

10.5.2024

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.