Archív příspěvků za Říjen 2022

Doplňovací volby do Školské rady – výzva pro uchazeče

Vyzývám všechny zákonné zástupce našich nezletilých žáků a rovněž všechny zletilé žáky školy, kteří by měli zájem zúčastnit se doplňovacích voleb do Školské rady na jedno uvolněné místo člena Školské rady (ukončení mandátu) za zákonné zástupce nezletilých žáků, resp. zletilé žáky, aby svůj zájem vyjádřili písemně na e-mail: alena.styblikova@sps-prosek.czČíst více

3.10.2022

Prezentace výsledků odborné praxe a předání Europassů účastníkům projektu Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA102-060425 – odborné praxe IT v Dublinu

Dne 26. 9. 2022 se konala v aule školy prezentace osmi žáků, kteří se účastnili odborné praxe v Dublinu v termínu 31. 7. – 12. 8. 2022. Jednalo se o čerstvé absolventy školy a také o žáky 3. ročníku. Všichni účastníci měli možnost vycestovat díky grantům financovaným Evropskou unií, přičemž čtyři byli vysláni ještě v rámci výzvy 2019, kdy z důvodu covidu neuskutečněná dlouhodobá mobilita ErasmusPro byla nahrazena mobilitami krátkodobými.… Číst více

3.10.2022

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.