11. místo na krajském kole Ekologické olympiády

Ve dnech 3. – 4. 11. 2022 proběhlo pražské krajské kolo 28. ročníku Ekologické olympiády. Tématem letošního ročníku soutěže byla druhová ochrana. Krajského kola se zúčastnilo celkem 12, převážně gymnazijních, týmů. Naši školu reprezentoval tým s názvem Bukáček ve složení Novotný, Pancl – 3Ea a Tůma – 2Ea.

Olympiáda se skládala ze 4 částí. Nejdříve týmy psaly test, který měl 40 otázek, které byly zaměřeny na nejrůznější témata z oblasti ekologie. Další částí byla tzv. poznávačka, která se skládala z několika obrázků, vzorků a zvuků u nichž měli soutěžící rozpoznat nerosty, rostliny a živočichy. Třetí částí byl terénní úkol, který probíhal v Troji. Úkolem bylo hledat stopy bobra evropského a kormorána velkého včetně návrhu informační tabule o vytlačování bobra evropského nutrií říční. Poslední částí ekologické olympiády byla prezentace k terénnímu úkolu.

Děkuji žákům, kteří měli odvahu a nadšení reprezentovat naší školu na krajském pražském kole Ekologické olympiády.

Krajské kolo Ekologické olympiády pořádalo Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody společně s Hlavním městem Prahou. Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

1.12.2022

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.