změna rozvrhů od 1. 6. 2015

Od 1. 6. 2015 došlo ke změně rozvrhů, změna se týká pouze úprav učeben. Změny se týkají tříd, které měli výuku ve třídách N120, N212, N220 a N228.

Od 1. 6. platí následující změny:
– výuka z učebny N212 přesunuta do N228
– výuka z učebny N228 přesunuta do N102
– výuka z učebny N102 přesunuta do N220
– výuka v učebnách N120 a N220 vzájemně prohozena (u třídy 1T došlo pouze k částečné změně)

Dále je u třídy 2ITa prohozena 6. vyučovací hodina (Eln a TVy) v rámci týdnů (sudý-lichý).

Aktualizovanou verzi rozvrhů naleznete v sekci rozvrhy a suplování.

31.5.2015© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.