XXV. ročník Pražského studentského summitu

V letošním roce se koná již 25. ročník Pražského studentského summitu, což je unikátní vzdělávací projekt pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky. Každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky o současných globálních tématech.

Základem projektu je vzdělávat mladé lidi především prostřednictvím simulace jednání klíčových mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.  Studenti zastávají role diplomatů, během čehož si rozšiřují své faktografické znalosti, učí se pracovat s informacemi, zdokonalují své rétorické, vyjednávací či argumentační schopnosti a rozvíjí kritické myšlení.

Philip Rybníkář, který velice úspěšně již dvakrát reprezentoval naši školu, je zapojen do modelu OSN. Zastupuje členský stát OSN Demokratickou republiku Kongo v orgánu DISEC, což je první výbor Valného shromáždění OSN pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost. Je v něm obsazeno všech 193 členských států OSN, každý jedním hlasem. DISEC spolupracuje s Radou bezpečnosti, která bezprostředně reaguje na válečné konflikty a teroristické útoky, jež by mohly ohrozit světový mír. Cílem DISECu je utvářet prostředí, jež by těmto situacím předcházelo na základě doporučení a výzev. Ročně je Valným  shromážděním OSN schváleno 40 – 50 % rezolucí na základě práce DISEC.

Půlroční program Pražského studentského summitu tvoří dvě hlavní části: pět přípravných setkání (workshopů), které probíhají na Vysoké škole ekonomické v Praze a závěrečná konference, která se uskuteční na jaře 2020.

V sobotu dne 14. 12. 2019 proběhl třetí workshop. Hlavním hostem dopoledního programu byl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který ve svém projevu zdůraznil důležitost multilateralismu a zabýval se úkoly současné diplomacie. Odpovídal na otázky moderátora a účastníků workshopu. Zazněly například otázky týkající se vypovězení smlouvy INF prezidentem USA Donaldem Trumpem (smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu) mezi USA a Ruskou federací; postoje vůči protestům v Hongkongu a vůči situaci ve Venezuele; vlivu brexitu na budoucí vztahy ČR a Velké Británie; či nedávného vystoupení Pavla Novotného (starosty Řeporyjí) v ruské státní televizi.

Následně Philipp Rybníkář absolvoval dopolední seminář s Janem Paďourkem z vysoké školy CEVRO Institut s názvem „České zpravodajské služby a jejich reakce na krize“. Zvlášť zajímavá byla část semináře věnovaná spolupráci zpravodajských služeb s vládou ČR. Odpoledne proběhla jednání v jednotlivých orgánech OSN, EU a NATO.

Příští workshop se bude konat v sobotu 25. 1. 2020. Více informací naleznete na internetových stránkách www.studentsummit.cz.

Ing. Petr Šimek

16.12.2019

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.