Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

Letošní školní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo v pondělí 27. 11. 2017. Zúčastnilo se ho celkem 25 žáků z 1. až 3. ročníků, kteří řešili zadané jazykové úkoly a psali slohovou práci na téma: Vyřčená slova nelze vzít zpět.

Výsledková listina je k nahlédnutí u všech vyučujících českého jazyka. Do obvodního kola Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční v pondělí 5. 2. 2018, postupují 2 žáci.

Vítězové školního kola Olympiády v českém jazyce:

  1. místo: Ondřej MELICHAR – 2ITa
  2. místo: Jan VANÍČEK – 2ITa
  3. místo: Jakub Vančata – 3ITb

                      

Vítězům blahopřejeme!

Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast.

garant OČJ: Mgr. Martina Kuštová

 

11.12.2017

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.