Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 – náhradní termín

V náhradním termínu nebyl přijat žádný uchazeč.

Nahlížení do spisu je možné dnes 19. 5. 2023 od 8 – 12 hodin na sekretariátu školy. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou, případně datovou schránkou. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená!

18.5.2023

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.