Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Elektrotechnika – Automatizace měst a budovseznam přijatých uchazečů

Elektrotechnika – Mechatronikaseznam přijatých uchazečů

Informační technologie – Správa sítí a IT bezpečnost seznam přijatých uchazečů

Informační technologie – Vývoj aplikacíseznam přijatých uchazečů

Strojírenství – Počítačová podpora konstruování seznam přijatých uchazečů

Podrobné výsledky přijímacího řízení v informačním systému naleznete zde

  1. Nahlížet do spisu je možné dne 21. 5. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin

  2. Vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je možné osobně dne 24. 5. 2021 od 8.30 hodin do 16.00 hodin, další den bude odesíláno poštou. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena po dobu 10 dnů (§ 24 odst. 1 správního řádu). Poté budou považována za doručená!

  3. Zápisové lístky je možné odevzdávat osobně od 21. 5. do 3. 6. 2021 (pouze v pracovní dny) vždy od 8.00 do 16.00 hodin, v pátek od 8.00 do 15.00 hodin.

  4. S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci být přijatý ke vzdělávání za žáka, který se rozhodl do naší školy nenastoupit, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili, např. mailem (daniela.milotova@sps-prosek.cz), že jejich syn, dcera na naši školu nenastoupí.

V Praze dne 20. 5. 2021                                                                    Mgr. Jiří Bernát, v. r.
                                                                                                                 ředitel školy

20.5.2021

Archivy© 2013 - 2022, Střední průmyslová škola na Proseku.