Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Elektrotechnika – Automatizace měst a budovseznam přijatých uchazečů

Elektrotechnika – Mechatronikaseznam přijatých uchazečů

Informační technologie – Správa sítí a IT bezpečnost seznam přijatých uchazečů

Informační technologie – Vývoj aplikacíseznam přijatých uchazečů

Strojírenství – Počítačová podpora konstruování seznam přijatých uchazečů

Podrobné výsledky přijímacího řízení v informačním systému naleznete zde

Zápisové lístky je možné předat osobně na recepci školy v pracovní dny od 8:00 do 16:00, případně zaslat doporučeně poštou na adresu školy nejpozději do 23. 6. 2020.

Zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který nebyl přijat ke studiu, bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou dne 17. 6. 2020.

Uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).
Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Žádost o vydání nového rozhodnutí

16.6.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.