Úspěch na krajském kole soutěže Enersol

Dne 28. 2. 2023 se konala krajská konference Enersol 2023. Jednalo se o jubilejní 20. ročník. V letošním roce žáci pražských středních škol zpracovali kolem 100 projektů na témata z oblasti úspor energií, obnovitelných zdrojů a snižování emisí v dopravě. Odborná porota vybrala 14 nejlepších prací (z kategorie Enersol a praxe 8 projektů, z kategorie Enersol a inovace 4 projekty a z kategorie Enersol a popularizace 2 projekty), které žáci prezentovali na krajském kole soutěže. 

Žáci z naší školy zpracovali celkem 6 projektů a do užšího výběru postoupily 3 projekty, které naši žáci prezentovali před odbornou porotou. Žáci usilovali o postup do národního kola soutěže Enersol, což se Brunu Tůmovi (2Ea) povedlo. Bruno bude součástí reprezentativního týmu za kraj hlavní město Praha na národním kole Enersol 2023, které se uskuteční 23. – 24. 3. 2023 v Nymburku.

Děkuji všem žákům, kteří se do projektu Enersol 2023 zapojili, věnovali této EVVO aktivitě svůj volný čas a velice dobře reprezentovali naši školu:

Kategorie Enersol a praxe
Paleček, Sítek – 3Eb, Elektrická motokára Supermitto – 7. místo
Fridrich, Rein – 2Eb, Ekologizace pražské MHD pomocí trolejbusů – sdílené 9. místo

Kategorie Enersol a inovace
Tůma – 2Ea, Budoucnost dopravy jsou syntetická paliva – 2. místo
Mach – 2Ea, Písková baterie – 4. místo
Havlík – 1Ea, Přibyl – 4Ea, Hybridní vlak – sdílené 5. místo
Trefný – 3Eb, Eliminace plastů v oceánech a vodních tocích – sdílené 5. místo

V rámci krajského kola Enersolu měla naše škola v dějišti konání soutěže malý stánek, který byl součástí doprovodného programu soutěže. Ve stánku byly k vidění ukázky maturitních projektů a robot sledující čáru – Bobík. Během doprovodného programu pořádající škola COPaG uspořádala robotickou soutěž zručnosti, kterou bezkonkurenčně vyhrál náš žák Hynek Mach ze 2Ea.

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

15.3.2023

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.