Účast na Týdnu vědy na Jaderce

Ve dnech od 18.6. do 23.6. 2017 se na FJFI ČVUT konala akce pro středoškolské studenty. Hlavní náplní bylo vypracování tzv. studentského „miniprojektu“ v různých akademických zařízení. Dále byl program doplněn exkurzemi, přednáškami a soutěžemi z oblasti matematiky, techniky a fyziky.

Z naší školy se účastnil Michal Zatloukal ze třídy 3ITb, který byl na exkurzi v ÚJV Řež. Účastnil se různých zajímavých přednášek, například jak psát vědecké články a prezentovat na konferenci. Dále se Michal Zatloukal zapojil do projektu na téma Rozhodování strojů a za pomocí strojů (umělá inteligence). Tento projekt byl vytvářen pod vedoucím z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Na každém projektu pracoval tým studentů, většinou po třech nebo čtyřech. Každý tým poté napsal krátký vědecký článek na téma své práce a následně před ostatními studenty prezentoval svůj projekt na konferenci. Všechny práce se poté publikovali v každoročním sborníku Týdne vědy.

Náplní projektu bylo seznámení se s nástroji umělé inteligence a poté vytvořit model umělé inteligence využívající nástroj bayesovské sítě, který bude schopný na základě výstupních dat z fyzikálního experimentu schopen určovat jeho konfiguraci. Takový model po vytvoření jsme naučili učebními daty, které tvořilo 150 měření. Schopnost umělé inteligence správně určovat konfiguraci jsme ověřovali na základě jiných dat, protože umělá inteligence by měla být testována na odlišných datech kvůli zobecňování. Tyto data tvořila sada 12 měření. V závěru Michal Zatloukal zhodnotil se svým týmem model jako poměrně přesný a navrhli jeho možné úpravy pro zpřesnění.

Michal získal nové zkušenosti a vyzkoušel si práci vědeckého pracovníka. Zájemci, kteří by měli zájem se zúčastnit příštího ročníku akce kontaktujte vyučujícího Vladimíra Křivku. Více informací o Týdnu vědy na Jaderce naleznete na http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz

Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI)

Ing. Vladimír Křivka

 

1.8.2017© 2013 - 2019, Střední průmyslová škola na Proseku.