Účast na Ekologické olympiádě

Ve dnech 17. – 18. 4. 2021 proběhlo pražské krajské kolo 26. ročníku Ekologické olympiády online formou, kterého se zúčastnilo celkem 9 týmů. Z toho 8 týmů z pražských gymnázií a náš tým Uhlík (Bórik, Ticháček – 3Ea). Tématem letošního ročníku soutěže byla klimatická změna.

Olympiáda se skládala ze 4 částí.  Nejdříve test, který měl 40 otázek. Ty byly zaměřeny na nejrůznější témata z oblasti ekologie. Další částí byla tzv. poznávačka, ta se skládala z několika obrázků, u nichž měli soutěžící rozpoznat rostliny a živočichy. Třetí částí bylo sepsání eseje na dané téma. Náš tým měl za úkol zpracovat esej na téma Globální klimatická změna z pohledu buku lesního. Z této části získal tým Uhlík plný počet bodů. Čtvrtou částí olympiády byla malá maturita. Z 14 témat bylo vylosováno 1 a účastnící o něm měli 10 min mluvit. Naši žáci si vytáhli téma Ekosystémové služby, jejich význam pro globální klimatickou změnu. Skloubení ekosystémových služeb a produkční vlastnosti ekosystémů. Poslední část byla pro naše žáky nejnáročnější. 

Celkově náš tým získal 63 bodů ze 100, což je velice dobrý výsledek s ohledem na zaměření naší školy. Tým uhlík se umístil na 8. místě. 

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

28.4.2021

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.