Stručné informace ze dne otevřených dveří

Na sobotním dni otevřených dveří byly sděleny návštěvníkům základní informace ke změnám v přijímacím řízení. Aktuální informace k novým přihláškám na střední školy:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Shrnutí:
– 3 přihlášky (PAPÍROVĚ/ELEKTRONICKY)
– v přihlášce je nutné stanovit prioritu ŠKOL/OBORŮ
– jsou zrušeny zápisové lístky
– jsou nové formuláře přihlášek,… (přihlášky a další dokumenty ke stažení)
– povinná jednotná přijímací zkouška (JPZ) – ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA
– váha JPZ 80%, pro přijetí je nutné získat minimálně 20 bodů z každého testu
– dále 20% kritérií budou tvořit výsledky ze základní školy – z toho 10% průměr ZŠ, 10% průměr z matematiky na ZŠ (z 8. a 9. třídy, podrobnosti budou zveřejněny před koncem ledna v kritériích přijímacího řízení)
– odevzdání přihlášek do 20. 2. 2024
– termíny JPZ – 12., 15. 4. 2024
– náhradní termíny JPZ – 29., 30. 4. 2024
PROTI NEPŘIJETÍ SE NEBUDE MOŽNÉ ODVOLAT
– 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu školy a v centrálním systému
– ve druhém kole bude, v případě nepřijetí v prvním kole, možné podat opět 3 přihlášky (POKUD ŠKOLA 2. KOLO VYHLÁSÍ)

Zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře) dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a specifických požadavků školy:
 
obor 23-41-M/01 Strojírenství:
– Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
– Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 
obor 26-41-M/01 Elektrotechnika:
– Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
– Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,
– Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
– Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 
Informační technologie:
– Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

16.1.2024

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.