Přijímací zkoušky – připomenutí

Vážení uchazeči, ve dnech 3. a 4. 5. 2021 absolvujete v naší škole přijímací zkoušky. Předpokládáme, že jste si pozorně přečetli všechny informace, nicméně některé důležité údaje ještě připomínáme.

 1. Před vstupem do budovy vám bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, pokud by byla vyšší než 37°C, nemůžete se přijímacích zkoušek zúčastnit.

 2. Do budovy můžete vstoupit pouze s respirátorem bez výdechového ventilu nebo    s chirurgickou rouškou, kterými je nutné mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu v budově školy i v prostoru před školou. Tuto ochranu lze odložit pouze v případě občerstvení.

 3. Před vstupem do budovy se musíte prokázat dokladem v papírové podobě:
 4. a) Potvrzením o absolvovaném antigenním testu na onemocnění Covid-19 s negativním výsledkem, s datem nejdříve 27. 4. 2021, nebo
  b) Potvrzením zdravotnického zařízení o tom, že jste prodělali onemocnění Covid-19 a od ukončení izolace ještě neuplynulo více než 90 dní, nebo
  c) Potvrzením o ukončeném očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od aplikace druhé dávky vakcíny již uplynulo nejméně 14 dní

  Vážení uchazeči, bez některého z výše uvedených a platných dokladů nebudete vpuštěni do budovy školy k vykonání přijímacích zkoušek, stejně jako bez určené ochrany k zakrytí úst a nosu!

  Přejeme vám pevné zdraví a úspěšné zvládnutí přijímacího řízení tak, abyste byli přijati ke vzdělávání do studijního oboru, který jste si zvolili.

   

  V Praze dne 30. 4. 2021                                                                    Mgr. Jiří Bernát, v. r.
                                                                                                                   ředitel školy

30.4.2021

Archivy© 2013 - 2022, Střední průmyslová škola na Proseku.