Osvětový preventivní program: Rakovina není náhoda

V průběhu měsíce listopadu 2022 se v aule naší školy pro všechny žáky 2. a 3. ročníků (2Ea, 2Eb, 2ITa, 2ITb, 2S, 3Ea, 3Eb, 3ITa, 3ITb a 3S) uskutečnilo celkem 10 osvětových přednášek na téma „Rakovina není náhoda“.

Všechny přednášky byly pečlivě připravené, doplněné zajímavou prezentací a spoustou názorných příkladů z každodenní praxe. Lektorky, tři mladé lékařky, si získaly pozornost žáků díky svému erudovanému a bezprostřednímu přístupu k dané problematice. Žáci se v průběhu obou přednášek aktivně zapojovali a měli řadu dotazů, které jim byly ochotně zodpovězeny.

V rámci „Hry na čtvrtého“ dostal každý žák tašku s informačními materiály a v průběhu besedy si podle pokynů lektora zaznamenával do tabulky údaje o svém životním stylu (stravovací a pohybové zvyklosti, kouření, nechráněný sex). Každý účastník tak na konci přednášky zjistil, jaké má v budoucnosti riziko vzniku onkologického onemocnění při zachování současného způsobu života. Součástí přednášky byl také nácvik samovyšetření na modelech prsu a varlat.

Cíl všech přednášek byl naplněn. Žáci získali informace, jak vznikají onkologická onemocnění a jaké jsou možnosti prevence. Uvědomili si, že rakovina se může týkat každého z nás. Je jen na každém z nás jaký způsob života si zvolíme.

Mgr. Martina Kuštová
výchovná poradkyně a školní metodička prevence

1.12.2022

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.