Organizace výuky od 1. 2. 2021

Od 1. 2. 2021, až do odvolání, bude probíhat výuka i nadále pouze distančním způsobem podle stávajícího schématu. Ve třídách, kde došlo ke změně učitele v předmětu Matematika případně i podle údajů v Google kalendáři.

Výsledné hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je od 28. 1. 2021 dostupné  v IS školy podle pokynů, které jste obdrželi od třídních učitelů. V papírové formě budou vysvědčení (výpisy) vydávány až po návratu žáků do prezenční výuky.

V Praze dne 28. 1. 2021                                                                    Mgr. Jiří  B e r n á t, v. r.
                                                                                                                  ředitel školy

28.1.2021

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.