Nové laboratoře a vybavení – výběr

Blíží se začátek letních prázdnin a s nimi i množství připravovaných inovací, nových laboratoří, rekonstrukcí prostor, apod. Níže Vám přinášíme výběr některých z nich.

V průběhu letních měsíců dojde k rekonstrukci zázemí tělesné výchovy, vzniknou nové šatny a budou upraveny i další přilehlé prostory. Dále vznikne několik nových laboratoří, či budou dovybaveny stávající laboratoře. Z vedení školy bude do nových prostor přesunuta laboratoř 3D tisku. Nové prostory budou dostupnější z hlediska logistiky, i dostupnosti žákům. Jelikož je laboratoř mimo výuku volně přístupná žákům, přibude v laboratoři odpočinková zóna, počítače budou dovybaveny audio technikou a bude přidáno pracoviště pro postprocesing modelů. Kromě této laboratoře mají žáci volný přístup i do laboratoře VR (multikulturní klub). Od začátku dubna pak v testovací režimu běží i zpřístupnění všech 8 počítačových učeben, žáci tak nemusejí čekat až na výuku a mohou tak učebny využít o přestávkách i odpoledních hodinách. Pokud se testovací provoz osvědčí, bude zpřístupnění učeben zachováno i na další roky, zatím jsou pozitivní reakce ze strany učitelů i žáků.

Obr. 1 – nová laboratoř 3D tisku (místnost 116)

 

Dále bude vybudována nová laboratoř pro IT bezpečnost (kybernetickou bezpečnost). Ta vznikne v současné laboratoři optických sítí, která se přestěhuje do vedlejší propojené místnosti, kde již část laboratoře sítí je. V rámci této úpravy vznikne nová učebna pro výuku IT bezpečnosti pro 16 žáků (modrý tým). Zároveň k ní přibude druhá menší laboratoř pro 7 žáků – Kali Linux (červený tým). Výuka tak poběží jednak v běžném režimu výuky 16 žáků, ale také v týmech (červený a modrý). V rámci přesunu laboratoře sítí do místnosti 119 dojde k jejímu dovybavení o další výukové optické sítě. Vzniknou zde 3 pracoviště pro měření optických sítí a to konkrétně 60 km optická síť Point-to-Point, 60 km síť s vlnovým mlutiplexem CWDM a 60 km síť s vlnovým multiplexem DWDM. Každá z těchto sítí je škálovatelná po 5 km. Zároveň přibude optická síť na technologii GPON vhodná pro FTTH. Ta bude využitá, jednak pro konfiguraci, měření parametrů, ale i pro IT bezpečnost. Se současným vybavením laboratoře optických sítí, které je k dispozici: spektrální analyzátory, optické reflektometry, inspekční mikroskopy, 2D a 3D svářečky optických vláken a Splice on konektorů, powermetry a také 700 m trasou pro zafukování optických vláken do mikrotrubiček, včetně zafukovačky, nabízí laboratoř výukové možnost, které nejsou dostupné na žádné střední škole v České republice. Ve spolupráci se katedrou telekomunikační techniky ČVUT, přibydou do laboratoře i testery pro testování sítí nové generace s možností testování Wi-Fi, LTE,…

Obr. 2 – nová laboratoř kybernetické bezpečnosti (místnost 120)

 

Nezapomínáme však na žádný z oborů. Vylepšení a nové prostory přibydou i pro elektrotechnické obory. V minulém týdnu ve spolupráci s firmou ABB byly rozšířeny možnosti výuky domovních elektroinstalací. Aktuálně se dokončuje pracoviště virtuální reality v laboratoři robotiky pro možnost prohlídky navrženého robotizovaného pracoviště a jeho funkce ve virtuální realitě. V létě pak bude dovybavena laboratoř zabezpečovacích systémů a nové komunikační prvky a také pult centralizované ochrany. Žáci si tak budou moci vyzkoušet i připojení zabezpečovacích systémů na pult, nastavení komunikace a jeho správu. Po škole v Ostravě budeme teprve druhou školou, která tuto možnost bude mít. Již v květnu/červnu pak dojde k úpravě laboratoře IoT zařízení tak, aby více odpovídala současným potřebám výuky, a také dojde k dovybavení laboratoře (školy) vlastní sítí LoRa, která je určená pro komunikaci se zařízeními pro internet věcí (IoT).

Unikátní pak budou nově vybudované zasedací místnosti na vedení školy, které dohromady budou tvořit celek simulující inteligentní byt. První zasedací místnost bude kombinovat prvky kuchyně, obývacího pokoje a jídelny s jídelním stolem pro 15 lidí. Tím bude docíleno i použití místnosti přímo pro výuku automatizovaných systémů v budovách. Druhá místnost bude salónkem pro jednání výchovného poradce a školního psychologa s rodiči a zároveň je možné v pár vteřinách místnost proměnit v „ložnici“. Dalšími místnostmi pak bude šatna a koupelna. Celý soubor zasedacích místností bude plně automatizován (osvětlení, stínění, ovládání spotřebičů, audio, vstup,…). Kromě jednání bude sloužit i pro výuku automatizace budov, jako vzorový byt s možností simulace denních i nočních režimů.

Obr. 3 – zasedací místnosti (inteligentní byt)

 

28.4.2019© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.