Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Podrobnosti ke konkursnímu řízení naleznete ZDE

24.3.2023

Archivy© 2013 - 2023, Střední průmyslová škola na Proseku.