Kariérní den na Proseku

Ani distanční výuka nás nezastavila. V pondělí 26. 4. 2021 se na naší škole konal již 4. ročník Kariérního dne pro žáky 3. ročníků, který byl pořádán pod záštitou agentury Czech-us. Tento ročník byl odlišný tím, že z důvodu epidemiologických opatření se konal v online prostředí. Akce se celkem zúčastnilo 115 žáků a personalisté z 8 firem – již tradičně ČSOB, Festo, Johnson Controls, a nově pak firmy ABB, Continental Brandýs, Keen Software House a VZP.

Každá firma předem poskytla videopozvánky a několik reálných pracovních pozic, na které se žáci hlásili a na něž si připravili motivační dopis a životopis, oboje v českém i anglickém jazyce. V den akce pak po krátkém úvodu se všemi uchazeči v 8:50 začaly v 9 hodin samotné pohovory. Každý žák dostal 20 až 30 minut na to, aby ukázal, proč zrovna on (dívky se letos bohužel neúčastnily) je tím nejlepším uchazečem pro danou pozici. Závěrem byl pak u každé firmy vyhlášen nejlepší kandidát.

Tato zkušenost umožní žákům dobře se připravit na reálný pracovní pohovor. Budoucí absolventi budou pak lépe vědět, co při pohovoru očekávat, jak se chovat a efektivně prezentovat, což jim v důsledku pomůže zbavit se nervozity. Nedocenitelným prvkem této akce je také propojení toho školního světa s reálným pracovním trhem, kdy žáci mohou získat kontakty pro své další směřování.

Reakce na akci ze strany jak žáků, tak i personalistů byly pozitivní. Žáci oceňovali možnost vyzkoušet si přijímací pohovor s personalisty z reálných firem a užitečné rady při psaní CV i motivačního dopisu. Personalisté chválili naše žáky, jaké měli příjemné vystupování, jejich přístup k práci, jejich znalosti i jak jsou jazykově vybaveni. Dle slov zástupců některých firem bylo často složité vybrat jen jednoho vítězného kandidáta pro nabízenou pozici, protože bylo těžké se mezi šikovnými žáky rozhodnout. S některými žáky již nyní firmy navázaly kontakty ohledně další spolupráce, což považujeme za největší úspěch.

Velký díky patří agentuře Czech-us a panu Josífkovi, který vše koordinoval a samozřejmě i všem firmám za to, že s námi do toho šli. A všem děkujeme za aktivní účast a pohodovou atmosféru.

Těšíme se na příští ročník a doufáme, že tentokrát naživo!

Mgr. Petra Kubálková a Mgr. Kamila Korandová

29.4.2021

Archivy© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.