Informace pro uchazeče o studium

Dne 16. 3. 2023 byly odeslány do e-mailových schránek zákonných zástupců uchazečů informační dopisy s registračními čísly pro uchazeče o studium.

V případě, že jste tento e-mail neobdrželi, zkontrolujte složku spam, pokud ani tam zprávu nenaleznete, kontaktujte paní Danielu Milotovou: daniela.milotova@sps-prosek.cz, 286 028 344.

V příštím týdnu (od pondělí 20. 3. 2023) budou rozesílány pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám doporučeně poštou na adresu zákonného zástupce. Pokud má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku na fyzickou osobu, bude pozvánka zaslána do datové schránky.

27.3.2023

Archivy© 2013 - 2024, Střední průmyslová škola na Proseku.