Informace pro školy ke koronaviru Covid-19

Vedení školy žádá všechny žáky, kteří pobývali v době prázdnin v severní Itálii, případně i jiných zasažených oblastech, aby dodrželi po návratu do ČR 14 dní karantény a nahlásili případnou absenci TU v kopii řediteli školy. Absence žákům bude započítána, ne však do předmětů, tzn., že díky této absenci se žákům nezvyšuje šance na neklasifikaci v jednotlivých předmětech. Žáci, kterých se toto opatření týká, by se měli elektronicky informovat o probrané látce, a tu si doplnit. Další informace viz text níže (převzato ze stránek hl. m. Prahy a MŠMT).

Hygienická stanice hlavního města Prahy zprovoznila druhou informačně-poradenskou telefonickou ke koronaviru pro Pražany. Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850. Prodloužena je jejich provozní doba, a to od 9:00 do 20:00 hodin.

Praha, 27. února 2020 –  Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici. 

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz

Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyhnout se cestování na sever Itálie:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html
1.3.2020© 2013 - 2020, Střední průmyslová škola na Proseku.