Informace k provozu školy od 8. června 2021

Informace k provozu školy od 8. června 2021
(používání ochranných prostředků dýchacích cest)

  1. Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
  2. Pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a to při poskytování vzdělávání obecně.
  3. Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest nemají rovněž všichni zaměstnanci školy, kteří vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (např. kabinet, kancelář apod.)
  4. Ochrana dýchacích cest není nově nutná při zkoušce ve škole (např. maturitní zkouška), pokud všechny osoby dodržují vzdálenost alespoň 2 metry)
  5. Při všech ostatních aktivitách (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, kanceláře, kabinetu, při pohybu ve společných prostorech školy, jako jsou chodby, toalety, jídelna apod., platí i nadále povinnost zakrytí dýchacích cest respirátorem nebo rouškou.

V Praze dne 8. 6. 2021                                                                    Mgr. Jiří Bernát, v. r.
                                                                                                                ředitel školy

8.6.2021

Archivy© 2013 - 2021, Střední průmyslová škola na Proseku.